Praha

1 2 3 7

Osou Přírodní rezervace Prokopské údolí je ostře zaříznuté údolí Dalejského potoka od ústí do Vltavy až po retenční nádrž Asuán pod sídlištěm Velká Ohrada. Přitom míjí Hlubočepy, Barrandov a Jinonice. Jako chráněné území bylo vyhlášeno několik samostatných částí, zpravidla označovaných… Continue reading

Přírodní památka Jenerálka tvoří závěr dolnošáreckého údolí, v oblouku Horoměřické ulice. Skalní ostroh se vypíná nad menšími potoky – Kruteckým (z jihu) a Šáreckým (ze severu). Geologický podklad tvoří převážně prachovce, droby a proterozoické jílovité břidlice. Jihozápadní svah je budován břidlicemi… Continue reading

Přírodní památka Bílá skála se nachází v příkrém svahu nad Vltavou, nad Povltavskou ulicí. Ze severovýchodu na území navazují objekty nemocnice Bulovka, ze severozápadu ji ohraničují objekty matematicko-fyzikální fakulty a komunikace V Holešovičkách. Územím prochází těleso železniční trati směřující do zastávky Praha-Holešovice,… Continue reading

Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem, jejíž součástí je zářez silnice u Dívčích hradů a opuštěný lom východně pod železnicí. Předmětem ochrany je profil motolským až přídolským souvrstvím dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v siluru… Continue reading

Lokalita chráněného území se nachází v severovýchodní části Prahy, v městské čtvrti Letňany, resp. mezi městskými čtvrtěmi Letňany, Kbely, Prosek a Vojenským letištěm Praha-Kbely. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 275-280 m n.m. Plocha evropsky významné lokality byla vyhlášena jako Národní přírodní památka… Continue reading

1 2 3 7
Facebook