Ohrožená pražská příroda: ŽLUŤUCHA LESKLÁ (Thalictrum lucidum)

Žluťucha lesklá (čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité) zaznamenala předevší ve druhé polovině 20. století výrazný úbytek, jenž můžeme dát do souvislosti s nebývalými technickými možnostmi při...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: PŘESLIČKA ZIMNÍ (Equisetum hyemale)

Přeslička zimní (čeleď: Equisetaceae DC. – přesličkovité) je vzácný druh květeny České republiky, jenž pravděpodobně u nás nikdy nepatřil k hojnějším druhům. Vyskytuje se velmi roztroušeně...

Čtěte více »


VIOLA KITAIBELIANA Roem. et Schult. – violka nejmenší

Syn.: Viola parviflora Kit. ex Roem. et Schult., Viola tricolor subsp. parviflora Nyman, Viola tricolor subsp. kitaibeliana (Roem. et Schult.) Schinz et Keller Čeleď: Violaceae Batsch – violkovité Popis: Jednoletá bylina s tenkým kořenem, zprvu vysoká...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: OSTROLIST POLÉHAVÝ (Asperugo procumbens)

Ostrolist poléhavý (čeleď: Boraginaceae R. Br. – brutnákovité) je vzácnější, nepříliš známá rostlina nalézaná na polopřirozených i člověkem vytvořených stanovištích. V okolí Prahy má jedno z...

Čtěte více »


SCROPHULARIA UMBROSA Dum. – krtičník křídlatý

Čeleď:  Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité Popis: Rostliny jsou vytrvalé, lysé, jen v květenství žláznaté. Oddenek je plazivý, větvený. Lodyha přímá, 100 cm vysoká, zřetelně křídlatá, křídla dosahují nejméně 1/3...

Čtěte více »


HYOSCYAMUS NIGER L. – blín černý

Čeleď:  Solanaceae Juss. – lilkovité Popis: Rostliny jsou dvouleté, vzácně jednoleté, celé žláznatě vlnaté. Lodyha 20-100 cm vysoká, přímá a nevětvená nebo jen málo větvená. Listy přízemní dlouze...

Čtěte více »


DIVOKÁ ŠÁRKA, ŠESTÁKOVA SKÁLA – přírodní rezervace

Šestákova skála v přírodní rezervaci Divoká Šárka je sousední skalnatý výchoz Kozákovy skály, od níž jí odpreparoval hlubokým zářezem tok Šáreckého potoka. Na první pohled...

Čtěte více »


NAJAS MARINA L. – řečanka přímořská

Syn.: Najas fluviatilis Poiret, Najas gracilis Morong, Najas intermedia Wolfg., Najas major All. Čeleď: Najadaceae Juss. – řečankovité Popis: Tuhá a křehká dvoudomá vodní bylina, u nás jednoletá, zcela ponořená s opylením probíhajícím pod vodou, s lodyhami...

Čtěte více »


CICUTA VIROSA L. – rozpuk jízlivý

Syn.: Cicuta angustifolia Kit., Cicuta baldacciana Degen ex Bald., Cicuta mackenzieana Raup, Cicuta nipponica Franch., Cicuta orientalis Degen, Cicuta pumila Behm, Cicuta tenuifolia Schrank, Cicutaria aquatica Lam., Cicutaria virosa Delarbre, Coriandrum cicuta Roth, Selinum virosum E. H. L. Krause, Sium cicuta F. H. Wigg. Čeleď:  Apiaceae Lindl. – miříkovité Popis: Vytrvalá lysá,...

Čtěte více »


THYMUS PULEGIOIDES subsp. CARNIOLICUS (Borbás) P. A. Schmidt – mateřídouška vejčitá kraňská

Syn.: Thymus froelichianus Opiz, Thymus carniolicus Borbás, Thymus froelichianus subsp. carniolicus (Borbás) Ronniger, Thymus serpyllum subsp. carniolicus (Borbás) Lyka, Thymus froelichianus var. carniolicus (Borbás) Ronniger, Thymus pulegioides var. vestitus (Lange) Jalas Čeleď:  Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité Popis: Nízký trsnatý keřík vysoký 10-30 cm s dřevnatějícím, bohatě...

Čtěte více »


Starší příspěvky
Facebook