Ohrožená pražská příroda: ÚPOLÍN NEJVYŠŠÍ (Trollius altissimus)

Úpolín nejvyšší (čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité) se v Praze donedávna vyskytoval ve dvou oblastech, známější byl asi výskyt v oblasti mezi Šeberovem a Vestcem,...

Čtěte více »


CYPERUS MICHELIANUS (L.) Delile – šáchor Micheliův

Syn.: Cyperus michelianus (L.) Link, Cyperus pygmaeus var. michelianus (L.) Boeckeler, Dichostylis micheliana (L.) Nees, Fimbristylis micheliana (L.) Rchb., Isolepis micheliana (L.) Roem. et Schult., Juncellus michelianus (L.) Blatt. et McCann, Scirpus michelianus L. Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité Popis: Jednoletá trsnatá sivozelená...

Čtěte více »


LISTERA CORDATA (L.) R. Br. – bradáček srdčitý

Syn.: Ophrys cordata L., Bifolium cordatum (L.) Nieuwl., Epipactis cordata All., Helleborine cordata F. W. Schmidt, Neottia cordata (L.) Rich. Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité Popis: Drobné vytrvalé byliny vysoké 5-15(20) cm, bledě zelené, v horní části...

Čtěte více »


COLEANTHUS SUBTILIS (Tratt.) Seidl ex Roem. et Schult. – puchýřka útlá

Syn.: Schmidtia utriculata J. Presl et C. Presl, nom. inval., Schmidtia utriculosa Sternb., Smidetia humilis Raf., Wilibalda subtilis (Tratt.) Roth, Zizania subtilis (Tratt.) Raspail   Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité Popis: Jednoletá trsnatá tráva vysoká 2-8 cm....

Čtěte více »


AIRA CARYOPHYLLEA L. – ovsíček obecný

Syn.: Agrostis caryophyllea (L.) Salisb. Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité Popis: Jednoletá tráva vysoká 5-30 cm, rostoucí jednotlivě nebo v řídkých trsech. Stébla jsou přímá, tenká, listové pochvy jsou drsné,...

Čtěte více »


BRANCHIPUS SCHAEFFERI Fischer, 1834 – žábronožka letní (foto)

Syn.: Apus pisciformis Schaeffer, 1752; Branchipus pisciformis (Schaeffer, 1752); Branchipus schafferi Fischer, 1834; Branchipus stagnalis. Třída: Branchiopoda – lupenonožci Řád: Anostraca – žábronožky Čeleď: Branchipodidae Autoři fotografií: Radim Cibulka...

Čtěte více »


BOMBINA BOMBINA (Linnaeus, 1761) – kuňka obecná (foto)

Syn.: Bombina bombina arifyensis Özeti & Yilmaz, 1987; Bombina bombina danubialis Calinescu, 1931; Bombina bombina var. viridis Marián, 1959; Bombina ignea (Laurenti, 1768); Bombinator bombina...

Čtěte více »


TRIOPS CANCRIFORMIS (Bosc, 1801) – listonoh letní (foto)

Třída: Branchiopoda – lupenonožci Řád: Notostraca – listonožky Čeleď: Triopsidae Autor fotografií: Daniel Hrčka. Fotografováno u Milovic, dne 16.7.2017. ...

Čtěte více »


ELATINE ALSINASTRUM L. – úpor kuřičkovitý

Syn.: Alsinastrum galiifolia Schur, Elatine verticillata Lam. Čeleď: Elatinaceae Dum. – úporovité  Popis: Jednoletá nebo víceletá vodní, případně bažinná bylina. Lodyhy jsou vzpřímené, vystoupavé, zřídka poléhavé, listnaté, obvykle nevětvené,...

Čtěte více »


PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (Pallas, 1771) – skokan skřehotavý (foto)

Syn.: Bufo cachinnans (Pallas, 1814); Bufo ridibundus (Pallas, 1771); Hylarana ridibundus (Pallas, 1771); Pelophylax hispanicus (Bonaparte, 1839); Pelophylax ridibunda (Pallas, 1771); Pelophylax ridibundus ridibundus (Pallas,...

Čtěte více »


Starší příspěvky
Facebook