Tento příspěvek byl přečten406krát!

Při pohledu na turistickou mapu se okolí města Odolena Voda může jevit zdánlivě nezajímavé – jak z důvodu blízkosti průmyslových závodů, tak i jejím umístěním v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Přesto okolí města bylo a je místem, které hojně navštěvují přírodovědci z různých oborů. Mají k tomu důvod: v okolí města se vyskytuje řada cenných biotopů. Mezi ty nejcennější patří fragmenty slanisek jako pozůstatků dříve rozsáhlých slanistých močálů a bažin sahajících od Netřeby přes Úžice dále na sever. Jedním z takových fragmentů je přírodní památka Netřebská slaniska (společenstva slanisek jsou vzhledem k jejich razantnímu úbytku způsobený odvodňováním prioritními stanovišti Evropské unie).

Příroda města Odolena Voda

Podobně cennými jsou biotopy suchých trávníků, z nichž některé byly navrženy jako evropsky významné lokality. Poskytují útočiště mnoha vzácným a chráněným druhům, z nichž se k nám řada rozšířila po skončení poslední doby ledové před až deseti tisíci lety(!) a některé dokonce i dříve. Zajímavý je i Velký a Malý háj, jejichž některé části se svou přirozenou druhovou skladbou a bohatým jarním aspektem blíží lužním lesům v Polabí.

Příroda města Odolena Voda

Jaká jsou přírodně nejzajímavější místa katastru města?

POVODÍ POTOKA JORDÁN

SLANISKO U TRATI – návrh významného krajinného prvku

POVODÍ ODOLENSKÉHO POTOKA

POVODÍ KORYCANSKÉHO POTOKA

NA SKÁLÁCH  U ODOLENY VODY

VELKÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ

MALÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ

NA ZLATKOVĚ – významný krajinný prvek

ZA HUMNY – významný krajinný prvek

STRÁNĚ U ČENKOVSKÉHO LOMU

VRŠKY POD ŠPIČÁKEM – přírodní rezervace

Příroda města Odolena Voda

Jaké zajímavé druhy rostlin rostou v katastru města?

Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus)

Kozinec dánský (Astragalus danicus)

Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)

Skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani)

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

Ranunculus illyricus

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 7.7.2007, 28.6.2012 a 14.5.2016.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Za přírodou města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

Facebook