DIVOKÁ ŠÁRKA, ŠESTÁKOVA SKÁLA – přírodní rezervace

Šestákova skála v přírodní rezervaci Divoká Šárka je sousední skalnatý výchoz Kozákovy skály, od níž jí odpreparoval hlubokým zářezem tok Šáreckého potoka. Na první pohled...

Čtěte více »


Chráněná území a zajímavé přírodní celky hlavního města Prahy

Příroda na území hlavního města Prahy má v řadě ohledů výjimečné postavení. Na jedné straně v něm nalézáme husté zalidnění, rozvinutý průmysl a především největší...

Čtěte více »


PROKOPSKÉ ÚDOLÍ – přírodní rezervace

Osou Přírodní rezervace Prokopské údolí je ostře zaříznuté údolí Dalejského potoka od ústí do Vltavy až po retenční nádrž Asuán pod sídlištěm Velká Ohrada. Přitom...

Čtěte více »


JENERÁLKA – přírodní památka

Přírodní památka Jenerálka tvoří závěr dolnošáreckého údolí, v oblouku Horoměřické ulice. Skalní ostroh se vypíná nad menšími potoky – Kruteckým (z jihu) a Šáreckým (ze severu)....

Čtěte více »


SLAVIČÍ ÚDOLÍ – přírodní rezervace

Slavičí údolí je součástí Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Je bočním údolím k hlavnímu údolí, které prochází od Zadní Kopaniny až do Radotína. Území bylo vyhlášeno za...

Čtěte více »


KRŇÁK – přírodní památka

Přírodní památka se nachází v jižní části Prahy, mezi soutokem Vltavy a Berounky. Sestává ze tří částí. Tou první je pobřeží a navazující tůně podél Vltavy...

Čtěte více »


BÍLÁ SKÁLA – přírodní památka

Přírodní památka Bílá skála se nachází v příkrém svahu nad Vltavou, nad Povltavskou ulicí. Ze severovýchodu na území navazují objekty nemocnice Bulovka, ze severozápadu ji ohraničují...

Čtěte více »


CTIRAD – přírodní památka

Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem, jejíž součástí je zářez silnice u Dívčích hradů a opuštěný lom východně pod...

Čtěte více »


ÚDOLÍ KUNRATICKÉHO POTOKA – přírodní památka

Přírodní památka se nachází mezi městskými čtvrtěmi Libuš, Krč, Kunratice a Roztyly. Je součástí rozlehlého celku Kunratického lesa, kde jsou chráněny zejména výslunné, jihozápadně orientované...

Čtěte více »


LETIŠTĚ LETŇANY – evropsky významná lokalita

Lokalita chráněného území se nachází v severovýchodní části Prahy, v městské čtvrti Letňany, resp. mezi městskými čtvrtěmi Letňany, Kbely, Prosek a Vojenským letištěm Praha-Kbely. Nadmořská výška se...

Čtěte více »


Starší příspěvky
Facebook