Přednášky, přírodovědné exkurze

V letech 2012 a 2013 jsme ve spolupráci s Městskou částí Troja a Českou zemědělskou univerzitou realizovali v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst – tyto exkurze:

Z historie i současnosti obojživelníků v pražské Troji

Za trojskými vřesovišti

Geologické atrakce pražské ZOO

Zimující ptačí hosté na Vltavě

Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou proběhla 13.4.2012 exkurze Ptáci a jejich ochrana.

 

UPOUTÁVKY NA EXKURZE JSOU AKTUÁLNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA TITULNÍ STRANĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

FOTODOKUMENTACI Z NAŠICH AKCÍ NALEZNETE TAKÉ NA NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH.

 

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget