Vše | A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

SALABKA – přírodní památka
SALAMANDRA SALAMANDRA
SALIX ELAEAGNOS
SALIX MYRTILLOIDES L.
SALVINIA NATANS L.
sasanka lesní
SASANKA LESNÍ
SATYRIUM SPINI
SAXIFRAGA PANICULATA
SCABIOSA CANESCENS
SCHEUCHZERIA PALUSTRIS
SCHOENOPLECTUS TABERNAEMONTANI
SCHOENUS NIGRICANS
SCILLA KLADNII
SCILLA VINDOBONENSIS
Sclerochloa dura
SCORZONERA PARVIFLORA
SCROPHULARIA UMBROSA
SCROPHULARIA VERNALIS L.
SEDLECKÉ SKÁLY – přírodní památka
sedmikvítek evropský
SEDUM VILLOSUM L.
SELAGINELLA SELAGINOIDES
SENECIO DORIA L.
SENECIO PALUDOSUS
SENECIO SARRACENICUS L.
Serratula tinctoria
SESLERIA ULIGINOSA
SETINA ROSCIDA
SILENE NOCTIFLORA
Silene otites
silenka noční
SILENKA UŠNICE
sinokvět chrpovitý
sivěnka přímořská
sítina kulatoplodá
sítina rybniční
sítina strboulkatá
sítina tmavá
sítina trojklaná
SKALKA – přírodní památka
SKALKY U TŘEBUTIČEK – evropsky významná lokalita
skákavka rudopásá
SKÁLY V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ – přírodní památka
SKLENÁŘKA A HRACHOVKA – významný krajinný prvek
sklenobýl bezlistý
skokan skřehotavý
skřípinec Tabernaemontanův
skřípinka smáčknutá
SKŘÍPINKA SMÁČKNUTÁ
SLANISKO U TRATI – návrh významného krajinného prvku
SLATINA – návrh přírodní památky
SLAVIČÍ ÚDOLÍ – přírodní rezervace
sleziník nepravý
sleziník netíkovitý
sléz nizounký
SMEČENSKÁ ROKLE – přírodní památka
SMIL PÍSEČNÝ
smldník alsaský
smldník jelení
smldník olešníkovitý
smrkovník plazivý
SOLDANELLA CARPATICA
SOLDANELLA MONTANA
SOLIDAGO VIRGAUREA subsp. MINUTA
SORBUS DANUBIALIS
SORBUS PAUCA
SORBUS SUDETICA
SORBUS TORMINALIS
soumračník jahodníkový
soumračník rezavý
SOUSTAVA NATURA 2000 V PRAZE
SOUTOK POTOKA JORDÁN – návrh vyhlášení významného krajinného prvku
SOVICE U BRZÁNEK – evropsky významná lokalita
SPERGULA PENTANDRA L.
SPERGULARIA MARITIMA
SPERMOPHILUS CITELLUS
SPIRANTHES SPIRALIS
SRPICE BARVÍŘSKÁ
Stachys annua
starček bažinný
starček celolistý
starček poříční
starček zlatý
STELLARIA PALUSTRIS
STENURELLA MELANURA
STEPI NAD BOTANICKOU ZAHRADOU – návrh významného krajinného prvku
STEPNÍ SVAHY VE VIŠNIČKÁCH
STIPA PENNATA L.
STIPA PULCHERRIMA
STIPA TIRSA Stev.
STIPA ZALESSKII
stolístek střídavokvětý
stračka vyvýšená
STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM – evropsky významná lokalita
STRÁNĚ U ČENKOVSKÉHO LOMU
STRÁNĚ U DRAHOBUZI – evropsky významná lokalita
STRÁNĚ U VELKÉHO ÚJEZDU – evropsky významná lokalita
strdivka sedmihradská
STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS
strošek pomněnkový
STŘEŠOVICKÉ SKÁLY – přírodní památka
střevičník pantoflíček
střevlík kožitý
SUCHOKVĚT ROČNÍ
svízel pochybný
svízel sudetský
SWERTIA PERENNIS L.
SYMPETRUM VULGATUM
sysel obecný

Š

ŠANCE – přírodní rezervace
šanta lesostepní
šater svazčitý písečný
ŠÁCHOR HNĚDÝ
šáchor Micheliův
šáchor žlutavý
šášina načernalá
šicha černá
šidélko brvonohé
šidélko ruměnné
šídlatka páskovaná
škarda ukousnutá
štětconoš trnkový
štírek stella
švihlík krutiklas
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget