Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy

Projekt organizovaný současným předsedou občanského sdružení Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody. Cílem bylo ukázat, že Praha je nejenom místo s rozvinutým průmyslem, rozsáhlými urbanizovanými plochami a s hustou zástavbou, ale také místem, kde žijí (bohužel někdy i jen přežívají) vzácné druhy rostlin nebo místem, kde se nachází přírodně velmi cenná území, a je proto třeba je zvlášť chránit.

Proč jsou některé druhy zvláště chráněné? Které to jsou? Co o nich víme? Jak vypadají nebo čím jpsou ohrožené? Excerpcí literatury a s využitím vlastních nálezů byl vytvořen přehled chráněných a ohrožených druhů hlavního města. Podrobněji bylo popsáno celkem 13 druhů. Byly vytvořeny texty k vybraným chráněným územím, evropsky významným lokalitám i jen cenným plochám, které nejsou, součástí žádného „chráněného“ celku. Součástí projektu byly také 2 exkurze pro veřejnost. Podrobnější popis s výsledky projektu naleznete na stránkách Přírodovědné společnosti, která celý projekt zaštítila.

Projekt v letech 2008-2009 podpořilo Hlavní město Praha.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zhodnocení a průzkum evropsky významné lokality „Chuchelské háje“

Součástí projektu byl podrobný inventarizační průzkum navržené evropsky významné lokality Chuchelské háje, jejíž součástí jsou chráněná území Chuchelský háj, Homolka a lesní porost mezi oběma těmito částmi. Při aktuálním průzkumu bylo nalezeno celkem 337 taxonů cévnatých rostlin, přičemž z tohoto počtu je 67 druhů vedeno v Černém a červeném seznamu cévnatých a 17 je chráněno podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

K doplnění poznatků o květeně území bylo provedeno srovnání s historickými nálezy (floristické práce publikované v odborném tisku, rukopisné materiály). Zejména se jednalo o krátké floristické příspěvky, krátká floristická sdělení a příspěvky k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. Na základě aktuálního průzkumu a dřívějších nálezů byl zpracován komentář ke vzácnějším druhům a druhům chráněným včetně celkového zhodnocení území.

Projekt v letech 2009-2010 podpořilo Hlavní město Praha.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget