CAREX STRIGOSA Huds. – ostřice hubená

Syn.: Carex leptostachys Ehrh. Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité Popis: Vytrvalá bylina vysoká 30-70 cm, s krátkými výběžky, tvořící volné trsy. Lodyhy jsou přímé, hladké. Listy...

Čtěte více »


CAREX PAUPERCULA Michx. – ostřice vrchovištní

Syn.: Carex limosa var. irrigua Wahlenb., Carex limosa var. subalpina Brügger, Carex irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe, Carex paupercula subsp. irrigua (Wahlenb.) Löve et Löve, Carex paupercula var. irrigua Fern, Carex planifolia Kohts, Carex magellanica subsp. planitiei (Asch. et Graebn.) W. Schultze-Motel., Carex magelanica subsp. irrigua (Wahlenb.)...

Čtěte více »


URTICA KIOVIENSIS Rogow. – kopřiva lužní

Syn.: Urtica radicans Bolla, Urtica major Kanitz ε kioviensis (Rogow.) Kanitz, Urtica dioica var.kioviensis (Rogow.) Weddell, Urtica dioica B kioviensis II. radicans A. et Gr., Urtica dioica subsp.kioviensis (Rogow.) Domin, Urtica kioviensis var. radicans (Bolla) Podp., Urtica bollae Kanitz,Urtica dioica subsp. bollae (Kanitz) Domin Čeleď: Urticaceae Juss. – kopřivovité Popis: Vytrvalá bylina s tlustými, dlouze...

Čtěte více »


STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM – evropsky významná lokalita

Lokalita navrženého chráněného území se nachází na stráni severovýchodně od kraje obce Encovany. Celý svah (jehož je přírodní památka součástí) má jihozápadní až západní expozici...

Čtěte více »


STRÁNĚ U VELKÉHO ÚJEZDU – evropsky významná lokalita

Lokalita navrženého chráněného území se nachází na východně až severně orientovaných svazích údolí Lučního potoka mezi obcemi Zahořany a Velký Újezd (jižní část) a Širokého...

Čtěte více »


SMEČENSKÁ ROKLE – přírodní památka

Lokalita chráněného území se nachází mezi obcemi Smečno a Kačice, ve výběžku lesního porostu, který je součástí Přírodního parku Džbán. Západní hranici tvoří křižovatka silnic Kačice-Smečno-Kamenné...

Čtěte více »


STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS (L.) DC. – čípek objímavý

Syn.: Uvularia amplexifolia L., Streptopus distortus Michx., Convallaria amplexifolia (L.) E. H. L. Krause, Tortipes amplexifolius (L.) Small Čeleď: Convallariaceae Horaninow – konvalinkovité; Liliaceae Juss. – liliovité Popis: Vytrvalá bylina s uzlovitým oddenkem a četnými kořeny, lodyhy...

Čtěte více »


POTENTILLA STERILIS (L.) Garcke – mochna jahodovitá

Syn.: Fragaria sterilis L., Potentilla fragariastrum Ehrh. ex Perss. Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité Popis: Vytrvalá bylina vysoká 2-10 cm, obvykle s tenkými dlouhými rezavými výběžky. Přízemní listy jsou řapíkaté, trojčetné, stejně jako lodyhy...

Čtěte více »


KRTSKÉ SKÁLY – přírodní památka

Lokalita chráněného území se nachází přibližně 10 km od střediskové obce (města) Jesenice, v nejzápadnějším výběžku Středočeského kraje, na pomezí se sousedními kraji Plzeňským a Ústeckým....

Čtěte více »


VINICE – přírodní památka

Lokalita chráněného území se nachází na jihozápadně orientovaném pravém svahu údolí Litavky, mezi obcemi Jince a Běřín. Skalnatý svah nad říčkou Litavkou má převýšení více...

Čtěte více »


Starší příspěvky
Facebook