Salvia – ekologický institut, z.s. je nestátní neziskové sdružení, které si klade za cíl seznamovat širokou veřejnost s ochranou životního prostředí a připravovat podklady pro ochranu nejcennějších částí přírody. Působnost má na celém území České republiky, i když převážná část aktivit směřuje do Prahy a severní poloviny Čech.

DSC_0049

Zaměřujeme se na výzkum a ochranu biodiverzity a krajiny, připravování podkladů pro vyhlašování zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit (lokality soustavy Natura 2000). Zpracováváme komplexní přírodovědné průzkumy, provádíme monitoring chráněných a ohrožených druhů.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Důležitou součástí naší činnosti je informování odborné i laické veřejnosti o problematice ochrany přírody a životního prostředí, o přírodních hodnotách a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují. Z toho důvodu realizujeme vzdělávací a osvětové akce s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody – přednášky, exkurze, vydáváme publikace a letáky o přírodě, pořádáme semináře. Realizujeme praktickou péči o přírodně hodnotná území.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sdružení bylo založeno v roce 2009, i když kořeny jeho vzniku jsou mnohem delší – členové sdružení mají většinou dlouholeté zkušenosti v ochraně přírody a v nevládním sektoru (ať už se to týká praktické péče o chráněná území, osvětovou nebo odbornou činnost), vznik sdružení tak byl jen logickým vyústěním všech těchto aktivit.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget