SEDLECKÉ SKÁLY – přírodní památka

Lokalita chráněného území Sedlecké skály se nachází v severní části Prahy, na levém břehu Vltavy, mezi městskými částmi Suchdol a Sedlec. Tvoří je mohutné skalní defilé...

Čtěte více »


DIVOKÁ ŠÁRKA, KOZÁKOVA SKÁLA – přírodní rezervace

Kozákova skála je ústředním bodem přírodní rezervace Divoká Šárka. Pokud někdo řekne, že „jde do Šárky“ je jisté, že myslí právě Kozákovu skálu (příp. roklí...

Čtěte více »


SOUTOK POTOKA JORDÁN – návrh vyhlášení významného krajinného prvku

Navržený významný krajinný prvek se nachází v katastru města Odolena Voda, na soutoku bezejmenného potoka (který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín) a potoka Jordán (který...

Čtěte více »


DIVOKÁ ŠÁRKA, DÍVČÍ SKOK – přírodní rezervace

Dívčí skok je výrazný skalnatý hřeben v centrální části přírodní rezervace Divoká Šárka. Tok Šáreckého potoka zde vymodeloval úchvatné skalní stěny, které přes potok pokračují na...

Čtěte více »


DIVOKÁ ŠÁRKA, ŠESTÁKOVA SKÁLA – přírodní rezervace

Šestákova skála v přírodní rezervaci Divoká Šárka je sousední skalnatý výchoz Kozákovy skály, od níž jí odpreparoval hlubokým zářezem tok Šáreckého potoka. Na první pohled...

Čtěte více »


ČERNÝ RYBNÍK – přírodní rezervace

Lokalita chráněného území se nachází při státní hranici s Německem, 4,5 km jihozápadně od vodní nádrže Fláje a přibližně 8,5 km severozápadně od Litvínova. Chráněné území...

Čtěte více »


ČERNÁ LOUKA – přírodní rezervace

Lokalita chráněného území se nachází při státní hranici s Německem, přibližně 14 km severozápadně od Ústí nad Labem, mezi Habarticemi a Adlofovem, mezi horskými loukami a...

Čtěte více »


POVODÍ ODOLENSKÉHO POTOKA

Odolenský potok se jako nit táhne podstatnou částí katastru města Odolena Voda od jihu k severu. Začíná v místě čistírny odpadních vod při severním okraji...

Čtěte více »


POVODÍ KORYCANSKÉHO POTOKA

Korycanský potok se v některých ohledech liší jak od Odolenského, tak od potoka Jordán. Má na rozdíl od nich alespoň část toku s relativně přirozeným a...

Čtěte více »


NA SKÁLÁCH U ODOLENY VODY

Zalesněný hřebínek táhnoucí se od Odoleny Vody směrem na Dřínov se označuje jako Velké vršky. Zřejmě v poměru k „malým“ vrškům, které byly vyhlášeny jako...

Čtěte více »


Starší příspěvky
Facebook
Facebook Pagelike Widget