Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja

D. Hrčka (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja (vydala Botanická zahrada hl. m. Prahy a  nakladatelství Grada publishing, a.s.).

Přírodní park Drahaň-Troja představuje zajímavý přírodní celek na severním okraji Prahy. Jeho posláním je především ochrana krajiny a s tím souvisí i omezení výstavby v místech, kde by mohlo dojít k narušení celkového krajinného rázu. Kniha představuje výsledky rozsáhlého srovnání rozšíření všech druhů cévnatých rostlin, které byly z tohoto území zaznamenány, ať již v současnosti nebo i v minulosti (druhy původní, zavlečené, občasně zplanělé, vyhynulé nebo i záměrně vysazené do volné přírody). Mezi dalšími kapitolami lze jmenovat části vztahující se k ohrožení a ochraně květeny včetně informací o výskytu chráněných a vzácných rostlin. Nechybí ani zhodnocení zajímavých přírodních celků (chráněná území, naučná stezka) a použitá literatura.

[obalka_nahled1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Horské rostliny

D. Dítě, P. Eliáš, D. Hrčka (2010): Horské rostliny (vydalo nakladatelství Mladá fronta).

Kniha je určená širokému okruhu čtenářů zajímajících se o vysokohorskou květenu jak profesně (pracovníci ochrany přírody, pedagogové na středních i vysokých školách apod.), tak i z prosté záliby o hezké rostliny (turisté, zahrádkáři aj.). Obsahuje základní informace o horských oblastech České republiky a Slovenska, o jejich klimatických podmínkách, geologickém podloží a zejména biotopech horské květeny. Fotografie celé rostliny a jejího květu či soukvětí a biotopu jsou doplněny krátkým popisem, informacemi o stanovišti, rozšíření druhu a možnostmi záměny s podobnými rostlinami.

[obalka_nahled2]

Ukázka knihy

[ukazka-horske rostliny]

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget