Ohrožená pražská příroda: HOŘEC KŘÍŽATÝ (Gentiana cruciata)

Hořec křížatý (Gentianaceae Juss. – hořcovité) je v pražské květeně zcela ojedinělým až výjimečným druhem. Nejbližší lokality se nacházejí v oblasti Milovic či Kokořínska, kde...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: ČISTEC ROČNÍ (Stachys annua)

Čistec roční (Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité) je v současnosti na území Prahy vzácným druhem, který se ojediněle objevuje v nezapojených porostech suchých trávníků či ruderálních...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: VSTAVAČ NACHOVÝ (Orchis purpurea)

Vstavač nachový (Orchidaceae Juss. – vstavačovité) patří v Praze bezesporu k nejvíce fotogenickým druhům (snad ještě možná trochu soupeří o prvenství s hlaváčkem jarním). V...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: KAVYL IVANŮV (Stipa pennata)

Kavyl Ivanův (čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité) je náš nejhojnější péřitý kavyl, přesto ale patří mezi ohrožené druhy. I v Praze se vyskytuje v řadě...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: ZEMĚŽLUČ SPANILÁ (Centaurium pulchellum)

Zeměžluč spanilá (čeleď: Geraniaceae Juss. – hořcovité) je roztroušeně se objevující druh teplých oblastí České republiky. V Praze jsou její nálezy velmi ojedinělé. Historicky je uváděna z Motola...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: ČESNEK KULATOHLAVÝ (Allium sphaerocephalon)

Česnek kulatohlavý (čeleď: Alliaceae C. Agardh – česnekovité; Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité) je okrasný ztepilý druh rostoucí u nás vzácně v teplých oblastech; naše...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: ZÁRAZA ŠUPINATÁ (Orobanche artemisiae-campestris)

Záraza šupinatá (čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité) je vzácná nezelená cizopasná bylina reliktních stanovišť. Na sever Prahy tato záraza zasahuje svým výskytem z Dolního Povltaví....

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: SILENKA UŠNICE (Silene otites)

Silenka ušnice (čeleď:  Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité) je víceletá až vytrvalá nenápadná bylina u nás rostoucí v teplých oblastech na skalnatých místech. Jako druh s...

Čtěte více »


KAŇON VLTAVY U SEDLCE – přírodní památka

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce je malou dílčí částí stejnojmenné evropsky významné lokality (její součástí jsou v Praze chráněná území Zámky, Podhoří, Sedlecké skály, Podbabské...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: SKŘÍPINKA SMÁČKNUTÁ (Blysmus compressus)

Skřípinka smáčknutá (čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité) je nenápadným druhem vlhkých až zamokřených půd. U nás se vyskytuje vzácně, jako bylina trávovitého vzhledu může být...

Čtěte více »


Starší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget