Ohrožená pražská příroda: ZÁRAZA PÍSEČNÁ (Orobanche arenaria)

Záraza písečná (čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité) je vytrvalá nezelená cizopasná bylina u nás rostoucí vzácně v teplých pahorkatinách. Druh je vzácný, ale může se objevit...

Čtěte více »


INULA GERMANICA L. – oman německý

Syn.:  Ulina germanica (L.) Opiz; Pulicaria germanica (L.) J. Presl et C. Presl Čeleď: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité Popis: Vytrvalá rostlina, 20–80 cm vysoká. Oddenek plazivý, šupinatý,...

Čtěte více »


ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ – svahy na kamenolomem

V závěru Šáreckého údolí, při západním kraji ochranného pásma přírodní památky Baba, se nacházejí pěkné výslunné stepní svahy s teplomilnými společenstvy. Ukončeny jsou vysokou stěnou...

Čtěte více »


NETOPÝŘI NA SEVERNÍM OKRAJI PRAHY

Netopýři (resp. letouni, Chiroptera) jsou se 27 druhy nejpočetnější skupinou našich savců. A Praha s nejbližším okolím se řadí k místům s jejich nejvyšší diverzitou – trvale nebo...

Čtěte více »


JENERÁLKA – ochranné pásmo a bývalá těžebna

Přírodní památka Jenerálka je pravidelně podrobována přírodovědným průzkumům, což je logické – vzhledem k jejímu významu jako pěkné výslunné skalky s řadou ohrožených suchomilných a teplomilných druhů....

Čtěte více »


ERYSIMUM CREPIDIFOLIUM Rchb. – trýzel škardolistý

Syn.: Erysimum crepidifolium subsp. bohemicum Podp.; Erysimum hieracifolium L. Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité Popis: Dvouleté až krátce vytrvalé rostliny, 15–60 cm vysoké, drsné od přitisklých dvouramenných...

Čtěte více »


MELICA TRANSSILVANICA Schur – strdivka sedmihradská

Syn.: Melica ciliata subsp. transsilvanica (Schur) Čelak. Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité Popis: Rostliny vytrvalé, zelené. Oddenek plazivý, výběžky až 10 cm. Stébla 30 – 90 cm...

Čtěte více »


BERBERIS VULGARIS L. – dříšťál obecný

Syn.: Berberis orientalis C. K. Schneider Čeleď: Berberidaceae Juss. – dříšťálovité Popis: Keře 1–3 metry vysoké. Letorosty šedožluté, starší větve šedočerné, kůra hladká, dřevo žluté. Listy střídavé,...

Čtěte více »


FESTUCA PALLENS Host – kostřava sivá

Syn.: Festuca ovina subvar. pallens (Host) Hack.; Festuca glauca subsp. pallens (Host) K. Richt.; Festuca duriuscula var. pallens (Host) Krajina; Festuca cinerea subsp. pallens (Host) ...

Čtěte více »


SKALKA – přírodní památka

Přírodní památka Skalka se nachází v centrální části Prahy, nad rušnou komunikací v ulici Plzeňská, od západu ohraničenou ulicí Pod Kotlářkou a od západu ulicí Pod Skalkou....

Čtěte více »


Starší příspěvky
Facebook
Facebook Pagelike Widget