Tento příspěvek byl přečten2471krát!

Syn.: Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761), Euplagia hera (Linnaeus, 1767), Panaxia quadripunctaria (Poda, 1761), Phalaenahera Linnaeus, 1767, Phalaena quadripunctaria Poda, 1761

Třída: Insecta – hmyz

Řád: Lepidoptera – motýli

Čel.: Erebidae

Euplagia quadripunctaria

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Pro motýla přástevníka kostivalového jsou typická černozelená přední křídla se žlutavými pruhy. Jiné druhy přástevníků s tmavými předními křídly mají kresbu mramorovanou (přástevník medvědí – Arctia caja) nebo skvrnitou (přástevník špenátový – Arctia villica, přástevník hluchavkový  – Callimorpha dominula).

Euplagia quadripunctaria

Euplagia quadripunctaria

Ekologie: Vyhledává stanoviště tvořená osluněnými kamenitými stráněmi či křovinami, skalní lesostepi, řídké teplomilné doubravy, teplé suťové lesy, ale i osluněné lesní okraje a průseky.

Euplagia quadripunctaria

Celkový areál rozšíření: Druh se západopalearktickým rozšířením, který je rozšířen převážně v oblasti západní Evropy. Odtud zasahuje přes větší část střední a jižní Evropy do Íránu, jižního Turkmenistánu a do západního Ruska (jižní Ural).

Euplagia quadripunctaria

Rozšíření na území České republiky: Přástevník kostivalový vyhledává nižší a střední polohy, kde bývá lokálně až hojný. V Čechách je častý zejména v širším okolí Prahy (zejména v kaňonu Vltavy), dále v kaňonu Berounky (Český kras, Křivoklátsko), v Českém středohoří a také v jižních Čechách. Na Moravě ve velké části střední a jižní Moravy, především v Podyjí, Pavlovských vrších a Moravském krasu. Zhruba od začátku 21. století se na řadě míst šíří na nové lokality a území, kde se dříve nevyskytoval.

Euplagia quadripunctaria

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Nejčastěji je zaznamenáván v jižní části Prahy, kde sleduje vápencové výběžky Českého krasu od Prokopského údolí, přes Chuchli až po Radotínské údolí. Více nálezů je dokladováno také ve skalnatém údolí Vltavy a navazujících přítocích – na severu to je údolí Únětického potoka, Sedlec, Podbaba, Bohnice, Troja, na jihu zejména Břežanské údolí. Známé jsou i nálezy z údolí Šáreckého potoka. Ojedinělé zálety se objevují i jinde v Praze.

Euplagia quadripunctaria

Ohrožení a ochrana: Na území Prahy není druh bezprostředně ohrožen (jak údolí Vltavy, tak Český kras představují jeho těžiště rozšíření ve středních Čechách). Řada lokalit je územně chráněna s podporou nástrojů umožňující jeho zdárné přežívání (mozaikovitá seč, pastva s ponecháváním nedopasků, odstraňování dřevin na stepních svazích). Podle červeného seznamu není ohrožen a není ani chráněn zákonem. Je to ale evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze II.

Euplagia quadripunctaria

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Daniel Hrčka (Slovensko, Devínská Kobyla, 10.8.2005; Čechy, křovinné porosty v Praze 8 – Bohnicích, 20.7.2018), Radim Cibulka (národní přírodní rezervace Karlštejn).

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.