Tento příspěvek byl přečten3465krát!

Území Prahy patří k jednomu z nejvíce frekventovaných území České republiky a to se týká i chráněných území a dalších přírodních oblastí Prahy.

Kaňon Vltavy

Rozmanitost pražského území – jak z hlediska geologie (resp. nejrůznějšího geologického podkladu), tak stanovištních podmínek (údolí, skalnaté svahy, apod.) – dala vznik nejrůznějším biotopům, ve kterých nacházejí útočiště nejenom běžné druhy naší flóry, ale i druhy chráněné a ohrožené. Přestože větší část druhů nachází útočiště v chráněných územích, kde může být i účelněji chráněna, v řadě případů je taková ochrana značně problematická. Týká se to například nejrůznějších vzácných plevelů, které jsou vázány na kraje polí – většinou tyto druhy nejsou ani zákonem chráněny a navíc jejich biotop v souvislosti se stavební činností nebo agrotechnickými postupy z území Prahy velmi rychle mizí.

Následující přehled druhů představuje základní soupis taxonů, které byly jak v současnosti, tak v minulosti z území Prahy zaznamenány. Uvedeny jsou ty taxony, které jsou chráněny vyhláškou č. 395/1992 Sb., nebo jsou uvedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky.

Seznam neodráží vzácnost těchto druhů v regionu Hlavního města Prahy – to by mělo být předmětem širší diskuse odborníků. Rozhodně není vyloučeno, že zatímco některý druh může být znovu objeven, jiný se na poslední lokalitě může stát nezvěstným. Z toho důvodu tento seznam nemůže být brán jako konečný – spíše jako určitý námět k diskusi, který může být následně doplňován a podle možností upřesňován. Jakákoli doplnění jsou tedy vítána.

Allium sphaerocephalon

A) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu ohrožených druhů mezi druhy kriticky ohrožené (CR), včetně druhů s historickým výskytem

hlaváček plamenný (Adonis flammea)
žitňák hřebenitý (Agropyron pectinatum)
koukol polní (Agrostemma githago)
ovsíček obecný (Aira caryophyllea)
zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys)
pochybek severní (Androsace septentrionalis)
písečnatka nejmenší (Arnoseris minima)
sleziník netíkovitý (Asplenium adiantum-nigrum)
lebeda růžová (Atriplex rosea)
štěničník paprskující (Bifora radians)
sveřep rolní (Bromus arvensis)
sveřep hroznatý (Bromus racemosus)
sveřep stoklasa (Bromus secalinus)
sveřep kostrbatý (Bromus squarrosus)
prorostlík prutnatý (Bupleurum affine)
prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium)
hvězdoš podzimní (Callitriche hermaphroditica)
zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria)
odemka vodní (Catabrosa aquatica)
zeměžluč přímořská slatinná (Centaurium littorale subsp. compressum)
drobýšek nejmenší (Centunculus minimus)
hořinka východní (Conringia orientalis)
drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis)
šáchor žlutavý (Cyperus flavescens)
lýkovec vonný (Daphne cneorum)
chudina hajní (Draba nemorosa)
kapraď tuhá (Dryopteris remota)
bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora)
máčka plocholistá (Eryngium planum)
trýzel rozkladitý (Erysimum repandum)
světlík drobnokvětý (Euphrasia micrantha)
bělolist obecný (Filago vulgaris)
svízel trojrohý (Galium tricornutum)
hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella)
hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)
rohatec růžkatý (Glaucium corniculatum)
smrkovník plazivý (Goodyera repens)
průtržník chlupatý (Herniaria hirsuta)
ibišek trojdílný (Hibiscus trionum)
chlupáček chlumní (Hieracium rothianum)
prasetník lysý (Hypochaeris glabra)
merlík zední (Chenopodium murale)
merlík městský (Chenopodium urbicum)
zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata)
sítina tmavá (Juncus atratus)
sítina Gerardova (Juncus gerardii)
smělek sivý (Koeleria glauca)
locika vrbová (Lactuca saligna)
jablečník obecný (Marrubium vulgare)
černucha rolní (Nigella arvensis)
leknín bílý (Nymphaea alba)
vstavač kukačka (Orchis morio)
vstavač osmahlý (Orchis ustulata)
záraza namodralá (Orobanche coerulescens)
jitrocel přímořský brvitý (Plantago maritima subsp. ciliata)
chruplavník rolní (Polycnemum arvense)
chruplavník větší (Polycnemum majus)
rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)
mochna chlumní (Potentilla collina)
protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum)
zblochanec oddálený (Puccinellia distans)
polej obecná (Pulegium vulgare)
blešník obecný (Pulicaria vulgaris)
koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
koniklec jarní (Pulsatilla vernalis)
hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha)
stozrník lnovitý (Radiola linoides)
hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca)
vrba černající (Salix myrsinifolia)
vochlice hřebenitá (Scandix pecten-veneris)
hadí mord dřípený (Scorzonera laciniata)
kolenec pětimužný (Spergula pentandra)
švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis)
čistec rolní (Stachys arvensis)
řezan pilolistý (Stratiotes aloides)
pampeliška nizozemská (Taraxacum hollandicum)
lněnka rolní (Thesium arvense)
lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)
kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata)
zapalička největší (Tordylium maximum)
bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)
rozrazil matný (Veronica opaca)
mrvka sveřepovitá (Vulpia bromoides)

Corrigiola litoralis

B) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu ohrožených druhů mezi druhy ohrožené (EN), včetně druhů s historickým výskytem:

ovsíček časný (Aira praecox)
zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis)
česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon)
česnek tuhý (Allium strictum)
sasanka lesní (Anemone sylvestris)
kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)
rmen smrdutý (Anthemis cotula)
kerblík obecný (Anthriscus caucalis)
huseník hajní (Arabis nemorensis)
pelyněk metlatý (Artemisia scoparia)
skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus)
vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium)
prorostlík dlouholistý pravý (Bupleurum longifolium subsp. longifolium)
ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii)
ostřice Davallova (Carex davalliana)
ostřice blešní (Carex pulicaris)
ostřice žitná (Carex secalina)
chrpa horská (Centaurea montana)
chrpa třepenitá (Centaurea phrygia)
chrpa úzkoperá (Centaurea stenolepis)
okrotice červená (Cephalanthera rubra)
vranožka šupinatá (Coronopus squamatus)
skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpus)
škarda ukousnutá (Crepis praemorsa)
škarda štětinkatá (Crepis setosa)
kokotice chmelová (Cuscuta lupuliformis)
prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)
hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus)
chudina zední (Draba muralis)
včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)
přeslička zimní (Equisetum hyemale)
přeslička různobarvá (Equisetum variegatum)
suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium)
pryšec sivý (Euphorbia seguieriana)
bělolist žlutavý (Filago lutescens)
svízel rakouský (Galium austriacum)
hořec křížatý (Gentiana cruciata)
hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)
kakost dlanitosečný (Geranium divaricatum)
smil písečný (Helichrysum arenarium)
chlupáček dvouvidličný (Hieracium bifurcum)
chlupáček myší ouško (Hieracium lactucella)
jestřábník Wiesbaurův (Hieracium wiesbaurianum)
prustka obecná (Hippuris vulgaris)
třezalka ozdobná (Hypericum elegans)
merlík smrdutý (Chenopodium vulvaria)
oman německý (Inula germanica)
sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus)
sítina slatinná (Juncus subnodulosus)
úporek hrálovitý (Kickxia elatine)
úporek pochybný (Kickxia spuria)
hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus)
hrachor bahenní (Lathyrus palustris)
hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus)
sléz nizounký (Malva pusilla)
šklebivec přímý (Misopates orontium)
jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora)
pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla)
leknín bělostný (Nymphaea candida)
plavín štítnatý (Nymphoides peltata)
vstavač nachový (Orchis purpurea)
mordovka písečná (Orobanche arenaria)
záraza šupinatá (Orobanche artemisiae-campestris)
záraza hořčíková (Orobanche picridis)
záraza síťnatá (Orobanche reticulata)
drnavec lékařský (Parietaria officinalis)
tolije bahenní (Parnassia palustris)
všivec bahenní (Pedicularis palustris)
zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)
jirnice modrá (Polemonium caeruleum)
mochna skalní (Potentilla rupestris)
třešeň křovitá (Prunus fruticosa)
mandloň nízká (Prunus tenella)
hruštička prostřední (Pyrola media)
pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis)
šťovík bahenní (Rumex palustris)
vrba šedá (Salix elaeagnos)
sesel pestrý (Seseli pallasii)
šášina rezavá (Schoenus ferrugineus)
hojník chlumní (Sideritis montana)
silenka hajní (Silene nemoralis)
čistec německý (Stachys germanica)
kavyl tenkolistý (Stipa tirsa)
kostival český (Symphytum bohemicum)
pampeliška obloučkatá (Taraxacum arcuatum)
žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum)
tořice rolní (Torilis arvensis)
kotvice plovoucí (Trapa natans)
jetel malokvětý (Trifolium retusum)
jetel žíhaný (Trifolium striatum)
bařička bahenní (Triglochin palustre)
kozlíček štěrbinatý (Valerianella rimosa)
rozrazil polní (Veronica agrestis)
rozrazil bažinný (Veronica anagalloides)
violka slatinná (Viola stagnina)
řepeň durkoman (Xanthium strumarium)

Orobanche artemisiae-campestris

C) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu ohrožených druhů mezi druhy zranitelné (VU), včetně druhů s historickým výskytem:

hlaváček jarní (Adonis vernalis)
laskavec hrubozel (Amaranthus blitum)
huseník převislý (Arabis turrita)
lakušník Rionův (Batrachium rionii)
kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus)
vratička měsíční (Botrychium lunaria)
zvonek boloňský (Campanula bononiensis)
zvonek klubkatý pomoučený (Campanula glomerata subsp. farinosa)
řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea)
ostřice vyvýšená (Carex elata)
ostřice úzkolistá (Carex stenophylla)
ostřice pozdní (Carex viridula)
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum)
rožec prameništní (Cerastium fontanum)
rozpuk jízlivý (Cicuta virosa)
jarva žilnatá (Cnidium dubium)
korálice trojklaná (Corallorhiza trifida)
čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis)
hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri)
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
kruštík bahenní (Epipactis palustris)
pryšec hranatý (Euphorbia angulata)
kostřava nepravá (Festuca pseudovina)
křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica)
křivatec rolní (Gagea villosa)
hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
devaterník šedý (Helianthemum canum)
chlupáček hadincovitý (Hieracium echioides)
voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae)
blín černý pravý (Hyoscyamus niger)
prasetník plamatý (Hypochaeris maculata)
merlík kalinolistý (Chenopodium opulifolium)
radyk prutnatý (Chondrilla juncea)
kosatec bezlistý pravý (Iris aphylla subsp. aphylla)
kosatec nízký (Iris pumila)
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus)
lilie cibulkonosná pravá (Lilium bulbiferum)
len žlutý (Linum flavum)
kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia)
černýš rolní (Melampyrum arvense)
černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum)
hnilák smrkový (Monotropa hypopitys)
modřenec hroznatý (Muscari neglectum)
modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum)
stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum)
potočnice lékařská (Nasturtium officinale)
jehlice rolní (Ononis arvensis)
hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum)
záraza alsaská (Orobanche alsatica)
záraza vyšší (Orobanche elatior)
zdravínek žlutý (Orthantha lutea)
všivec lesní (Pedicularis sylvatica)
jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium)
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)
mochna bílá (Potentilla alba)
rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum)
plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)
pryskařník illyrský (Ranunculus illyricus)
rýt barvířský (Reseda luteola)
kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus)
růže galská (Rosa gallica)
růže Jundzillova (Rosa jundzillii)
růže Sherardova (Rosa sherardii)
růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima)
růže plstnatá (Rosa tomentosa)
ostružiník bradavkatý (Rubus hadracanthos)
ostružiník skalní (Rubus saxatilis)
vrba plazivá (Salix repens)
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia)
tužanka tvrdá (Sclerochloa dura)
šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia)
starček roketolistý (Senecio erucifolius)
starček poříční (Senecio sarracenicus)
skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani)
jeřáb muk (Sorbus aria)
čistec roční (Stachys annua)
ptačinec bahenní (Stellaria palustris)
tis červený (Taxus baccata)
lněnka bavorská (Thesium bavarum)
jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum)
jetel červenavý (Trifolium rubens)
upolín nejvyšší (Trollius altissimus)
kopřiva žahavka (Urtica urens)
kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata)
rozrazil trojlaločný (Veronica triloba)

Iris aphylla

D) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu ohrožených druhů mezi druhy téměř ohrožené (NT), včetně druhů s historickým výskytem:

hlaváček letní (Adonis aestivalis)
tetlucha kozí pysk vznešená (Aethusa cynapioides)
řepík vonný (Agrimonia procera)
řebříček štětinolistý (Achillea setacea)
česnek hranatý (Allium angulosum)
česnek žlutý (Allium flavum)
česnek kulovitý (Allium rotundum)
pažitka pobřežní pravá (Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum)
drchnička modrá (Anagallis foemina)
pochybek prodloužený (Androsace elongata)
rmen rakouský (Anthemis austriaca)
rmen rusínský (Anthemis ruthenica)
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)
huseník chudokvětý (Arabis pauciflora)
huseník střelovitý (Arabis sagittata)
trávnička obecná pravá (Armeria vulgaris subsp. vulgaris)
prha arnika (Arnica montana)
pelyněk pontický (Artemisia pontica)
árón plamatý (Arum maculatum)
ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens)
sleziník zelený (Asplenium viride)
hvězdnice chlumní (Aster amellus)
hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
kozinec dánský (Astragalus danicus)
lebeda hrálovitá širokolistá (Atriplex prostrata subsp. latifolia)
tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini)
lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum)
dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
potočník vzpřímený (Berula erecta)
kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara)
vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum)
šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)
ďáblík bahenní (Calla palustris)
hvězdoš hranoplodý (Callitriche platycarpa)
zvonek jemný (Campanula gentilis)
bodlák nicí (Carduus nutans)
ostřice trsnatá (Carex cespitosa)
ostřice křivoklasá (Carex curvata)
ostřice oddálená (Carex distans)
ostřice dvouřadá (Carex disticha)
ostřice rusá (Carex flava)
ostřice Hartmanova (Carex hartmanii)
ostřice nízká (Carex humilis)
ostřice Micheliova (Carex michelii)
ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)
ostřice pobřežní (Carex riparia)
ostřice drobná (Carex supina)
ostřice stinná (Carex umbrosa)
chrpa chlumní širolistá (Centaurea triumfettii subsp. axillaris)
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia)
rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum)
rožec nízký (Cerastium pumilum)
pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)
pcháč panonský (Cirsium pannonicum)
plamének přímý (Clematis recta)
paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus)
škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia)
škarda střešní (Crepis tectorum)
nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer)
šáchor hnědý (Cyperus fuscus)
prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis)
třemdava bílá (Dictamnus albus)
křez zední (Diplotaxis muralis)
štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus)
bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum)
bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)
vrbovka bahenní (Epilobium palustre)
vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum)
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)
trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium)
trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum)
trýzel jestřábníkolistý (Erysimum hieracifolium)
trýzel vonný (Erysimum odoratum)
pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides)
pryšec drobný (Euphorbia exigua)
pryšec tuhý (Euphorbia stricta)
bělolist rolní (Filago arvensis)
jasan úzkolistý podunajský (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis)
zemědým Schleicherův (Fumaria schleicheri)
křivatec nejmenší (Gagea minima)
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
jestřabina lékařská (Galega officinalis)
konopice širolistá (Galeopsis ladanum)
svízel sivý (Galium glaucum)
svízel pochybný (Galium spurium)
kakost měkký (Geranium molle)
kakost krvavý (Geranium sanguineum)
večernice lesní (Hesperis sylvestris)
chlupáček oranžový (Hieracium aurantiacum)
jestřábník dvouklaný (Hieracium bifidum)
jestřábník sivý (Hieracium caesium)
chlupáček chocholičnatý (Hieracium cymosum)
chlupáček hustokvětý (Hieracium densiflorum)
jestřábník bledý (Hieracium schmidtii)
jestřábník obecný (Hieracium vulgatum)
tomkovice jižní (Hierochloë australis)
rozchodník nachový (Hylotelephium telephium)
třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis)
čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
merlík všedobr (Chenopodium bonus-henricus)
merlík hroznový (Chenopodium botrys)
oman srstnatý (Inula hirta)
oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina)
bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea)
netřesk výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. globifera)
jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. communis)
locika vytrvalá (Lactuca perennis)
locika dubová (Lactuca quercina)
locika prutnatá (Lactuca viminea)
strošek pomněnkový (Lappula squarrosa)
hrachor širolistý (Lathyrus latifolius)
slézovec durynský (Lavatera thuringiaca)
tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides)
buřina srdečník pravá (Leonurus cardiaca)
bledule jarní (Leucojum vernum)
žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica)
štírovník tenkolistý (Lotus tenuis)
sléz velkokvětý (Malva alcea)
tolice nejmenší (Medicago minima)
strdivka brvitá (Melica ciliata)
strdivka zbarvená (Melica picta)
kuřička štětinkatá (Minuartia setacea)
modřenec chocholatý (Muscari comosum)
pomněnka různobarvá (Myosotis discolor)
myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus)
hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis)
jehlice plazivá (Ononis repens)
záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea)
záraza žlutá (Orobanche lutea)
hruštice jednostranná (Orthilia secunda)
vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa)
mák polní (Papaver argemone)
hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera)
smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum)
borovice vystoupavá rašelinná (Pinus ×pseudopumilio)
kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum)
rdest světlý (Potamogeton lucens)
rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus)
rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides)
mochna anglická (Potentilla anglica)
mochna písečná (Potentilla arenaria)
zábělník bahenní (Potentilla palustris)
černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
černohlávek dřípený (Prunella laciniata)
mahalebka obecná Simonkaiova (Prunus mahaleb subsp. simonkaii)
hruštička menší (Pyrola minor)
hrušeň polnička (Pyrus pyraster)
dub pýřitý (Quercus pubescens)
pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius)
řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne)
ostružiník džbánský (Rubus josefianus)
lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata)
lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)
hlaváč šedavý (Scabiosa canescens)
hlaváč fialový (Scabiosa columbaria)
skřípina kořenující (Scirpus radicans)
chmerek mnohoplodý (Scleranthus polycarpos)
hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)
krtičník křídlatý pravý (Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa)
starček bludný (Senecio erraticus)
srpice barvířská (Serratula tinctoria)
sesel roční (Seseli annuum)
sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum)
koromáč olešníkový (Silaum silaus)
silenka noční (Silene noctiflora)
silenka ušnice (Silene otites)
jeřáb chlumní (Sorbus collina)
jeřáb dunajský (Sorbus danubialis)
kolenec Morisonův (Spergula morisonii)
tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)
ptačinec přehlížený (Stellaria neglecta)
kavyl vláskovitý (Stipa capillata)
kavyl Ivanův (Stipa pennata)
kavyl sličný (Stipa pulcherrima)
ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus)
ožanka hroznatá (Teucrium botrys)
žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)
žluťucha menší pravá (Thalictrum minus subsp. majus)
lněnka lnolistá (Thesium linophyllon)
penízek horský (Thlaspi montanum)
mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens)
mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum)
divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)
divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)
sporýš lékařský (Verbena officinalis)
rozrazil časný (Veronica praecox)
vikev kašubská (Vicia cassubica)
vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides)
vikev hrachovitá (Vicia pisiformis)
violka písečná (Viola rupestris)
štětka chlupatá (Virga pilosa)
mrvka myší ocásek (Vulpia myuros)

Sorbus danubialis

E) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu mezi druhy málo dotčené (LC), nebo o nichž chybí údaje (DD), a které jsou současně chráněny vyhláškou č. 395/1992 Sb. Jedná se i o druhy s historickým výskytem:

oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia)
dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia)
růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum)
dřín jarní (Cornus mas)
brambořík nachový (Cyclamen purpurascens)
prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata)
kamzičník rakouský (Doronicum austriacum)
lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
medovník meduňkolisý (Melittis melissophyllum)
úrazník uzlovitý (Sagina nodosa)

Cornus mas

F) Skupina protekčních druhů řazených podle Červeného seznamu nejčastěji mezi druhy málo dotčené (LC), jeden patří také mezi druhy kriticky ohrožené (CR):

kerblík třebule štětinoplodý (Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma)
dříšťál obecný (Berberis vulgaris)
pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
kostřava sivá (Festuca pallens)
křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis)
strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica)
sesel sivý (Seseli osseum)
jeřáb břek (Sorbus torminalis)
ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)
mateřídouška časná (Thymus praecox)
rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii)
rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
suchokvět roční (Xeranthemum annuum)

Sorbus torminalis

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 22.8.2019 (s využitím původního textu ze dne 19.3.2009).

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget