Vše | A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ANDĚLSKÉ SCHODY – přírodní rezervace

B

BABA – přírodní památka
BAŽANTNICE V SATALICÍCH – přírodní památka
BÍLÁ SKÁLA – přírodní památka
BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ – evropsky významná lokalita
BLATOV A XAVEROVSKÝ HÁJ – evropsky významná lokalita
BOHNICKÉ ÚDOLÍ – přírodní památka
BOREK U STARÉ BOLESLAVI – návrh významného krajinného prvku
BRANICKÉ SKÁLY – přírodní památka
BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ – evropsky významná lokalita

C

CIHELNA V BAŽANTNICI – přírodní památka
CIKÁNKA I – národní přírodní památka
CTIRAD – přírodní památka

Č

ČERNÁ LOUKA – přírodní rezervace
ČERNÉ ROKLE – národní přírodní památka
ČERNÍNOVSKO – přírodní rezervace
ČERNÝ RYBNÍK – přírodní rezervace
ČIMICKÉ ÚDOLÍ – přírodní památka

D

DIVOKÁ ŠÁRKA, DÍVČÍ SKOK – přírodní rezervace
DIVOKÁ ŠÁRKA, KOZÁKOVA SKÁLA – přírodní rezervace
DIVOKÁ ŠÁRKA, ŠESTÁKOVA SKÁLA – přírodní rezervace
DIVOKÁ ŠÁRKA – přírodní rezervace
DOLNÍ ŠÁRKA – přírodní památka
DRAHANSKÉ ÚDOLÍ
DRAHAŇ-TROJA – přírodní park
DŘÍNOVSKÁ STRÁŇ – přírodní rezervace
DUBÍ HORA – národní přírodní památka
DVORECKÉ STRÁNĚ – přírodní památka

H

HAVRÁNKA – přírodní památka
HAVRÁNKA A SALABKA – evropsky významná lokalita
HLAVÁČKOVÁ STRÁŇ – přírodní památka
HLUCHOV – přírodní památka
HOLÝ VRCH – přírodní rezervace
HOMOLKA – přírodní rezervace
HORSKÉ POTOKY A PRAMENIŠTĚ
HRBÁČKOVY TŮNĚ – přírodní rezervace
HRNČÍŘSKÉ LOUKY – přírodní památka

CH

CHOLUPICKÁ BAŽANTNICE – přírodní památka
Chráněná území a zajímavé přírodní celky hlavního města Prahy
CHUCHELSKÉ HÁJE – evropsky významná lokalita
CHUCHELSKÝ HÁJ – přírodní rezervace
CHVALSKÝ LOM – přírodní památka

J

JABLOŇKA – přírodní památka
JENERÁLKA – ochranné pásmo a bývalá těžebna
JENERÁLKA – přírodní památka
JEZÍRKA – přírodní rezervace

K

KALVÁRIE V MOTOLE – přírodní památka
KAŇON VLTAVY U SEDLCE – evropsky významná lokalita
KAŇON VLTAVY U SEDLCE – přírodní památka
KÁRANÝ-HRBÁČKOVY TŮNĚ – evropsky významná lokalita
KLAPICE – přírodní rezervace
KOMOŘANSKÉ A MODŘANSKÉ TŮNĚ – přírodní památka
KOPEČ – přírodní rezervace
KOTÝZ – národní přírodní památka
KOVÁRSKÉ STRÁNĚ – přírodní památka
KRÁLOVSKÁ OBORA – přírodní památka
KRŇÁK – přírodní památka
KRTSKÉ SKÁLY – přírodní památka
KUCHYŇKA – přírodní památka

L

LÁDVÍ – přírodní památka
LETIŠTĚ LETŇANY – národní přírodní památka
LIBICKÝ LUH – národní přírodní rezervace
LIPOVKA – přírodní rezervace
LOCHKOVSKÝ PROFIL – národní přírodní památka
LOCHKOVSKÝ PROFIL – evropsky významná lokalita

M

MALÝ A VELKÝ ŠTÍT – národní přírodní rezervace
MÁSLOVICKÁ STRÁŇ – přírodní památka
MEANDRY BOTIČE – přírodní památka
MILÍČOVSKÝ LES – evropsky významná lokalita
MILÍČOVSKÝ LES A RYBNÍKY – přírodní památka
MILSKÁ STRÁŇ – přírodní rezervace
MODŘANSKÁ ROKLE – přírodní památka
MOTOLSKÝ ORDOVIK – přírodní památka
MÝTO – přírodní rezervace

N

NA NOVÉM RYBNÍCE – přírodní památka
NA SKÁLÁCH U ODOLENY VODY
NA ZLATKOVĚ – významný krajinný prvek
NAD MLÝNEM – přírodní památka
NAD ZÁVODIŠTĚM – přírodní památka
NAUČNÁ STEZKA BOTANICKÉ ZAHRADY V PRAZE-TROJI
NETŘEBSKÁ SLANISKA – přírodní památka

O

OBLÍK – národní přírodní rezervace
OBORA HVĚZDA – evropsky významná lokalita
OBORA HVĚZDA – přírodní památka
OBORA V UHŘÍNĚVSI – přírodní památka
OKROUHLÍK – přírodní památka
OPATŘILKA-ČERVENÝ LOM – přírodní památka
ORTHOCEROVÝ LŮMEK – přírodní památka
OSTROVECKÁ OLŠINA – přírodní rezervace
OVOCNÝ SAD VAVROUŠKA

P

PETŘÍN – přírodní památka
PITKOVICKÁ STRÁŇ – přírodní památka
PÍSČINA U TIŠIC – přírodní památka
PÍSČINA U TUHANĚ – přírodní památka
PODBABSKÉ SKÁLY – přírodní památka
PODHOŘÍ – přírodní rezervace
PODOLSKÝ PROFIL – přírodní památka
POLABSKÁ ČERNAVA – národní přírodní památka
POVODÍ KORYCANSKÉHO POTOKA
POVODÍ ODOLENSKÉHO POTOKA
POVODÍ POTOKA JORDÁN
POVODÍ VLTAVY V PRAZE-TROJI
POŽÁRY – národní přírodní památka
PRAHA-LETŇANY – evropsky významná lokalita
PRAHA-PETŘÍN – evropsky významná lokalita
PROČ POTŘEBUJEME CHRÁNIT PŘÍRODU PRAHY?
PROKOPSKÉ ÚDOLÍ – přírodní rezervace
PROKOPSKÉ ÚDOLÍ – evropsky významná lokalita
PROSECKÉ SKÁLY – přírodní památka
PRUTNÍK – přírodní památka
PŘÍRODA MĚSTA ODOLENA VODA
PŘÍRODNĚ CENNÁ ÚZEMÍ

R

RADOTÍNSKÉ SKÁLY – přírodní památka
RADOTÍNSKÉ ÚDOLÍ – přírodní rezervace
RADOTÍNSKÉ ÚDOLÍ – evropsky významná lokalita
RANÁ – národní přírodní rezervace
ROHOŽNÍK-LOM V DUBČI – přírodní památka
RONOV – přírodní památka
RUDNÉ – evropsky významná lokalita
RYBNÍČKY U PODBOŘÁNEK – přírodní rezervace

S

SALABKA – přírodní památka
SEDLECKÉ SKÁLY – přírodní památka
SKALKA – přírodní památka
SKALKY U TŘEBUTIČEK – evropsky významná lokalita
SKÁLY V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ – přírodní památka
SKLENÁŘKA A HRACHOVKA – významný krajinný prvek
SLANISKO U TRATI – návrh významného krajinného prvku
SLATINA – návrh přírodní památky
SLAVIČÍ ÚDOLÍ – přírodní rezervace
SMEČENSKÁ ROKLE – přírodní památka
SOUSTAVA NATURA 2000 V PRAZE
SOUTOK POTOKA JORDÁN – návrh vyhlášení významného krajinného prvku
SOVICE U BRZÁNEK – evropsky významná lokalita
SRÍ LANKA – KNUCKLES MOUNTAIN RANGE
SRÍ LANKA – WILPATTU NATIONAL PARK – The Land of lakes
SRÍ LANKA – WILPATTU NATIONAL PARK – Země jezer
STEPI NAD BOTANICKOU ZAHRADOU – návrh významného krajinného prvku
STEPNÍ SVAHY VE VIŠNIČKÁCH
STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM – evropsky významná lokalita
STRÁNĚ U ČENKOVSKÉHO LOMU
STRÁNĚ U DRAHOBUZI – evropsky významná lokalita
STRÁNĚ U VELKÉHO ÚJEZDU – evropsky významná lokalita
STŘEŠOVICKÉ SKÁLY – přírodní památka

Š

ŠANCE – přírodní rezervace

T

TANKODROM – přírodní rezervace
TROJSKÁ – přírodní památka

U

U BRANICKÉHO PIVOVARU – přírodní památka
U HÁJŮ – přírodní památka

Ú

ÚDOLÍ KUNRATICKÉHO POTOKA – přírodní památka
ÚDOLÍ ÚNĚTICKÉHO POTOKA – přírodní rezervace
ÚPOR-ČERNÍNOVSKO – evropsky významná lokalita

V

V HROBECH – přírodní památka
VELKÁ SKÁLA – přírodní památka
VELKÝ A MALÝ BEZDĚZ – evropsky významná lokalita
VELKÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ
VĚTRUŠICKÉ ROKLE – národní přírodní rezervace
VIDOULE – přírodní památka
VINICE – přírodní památka
VINOŘSKÝ PARK – přírodní rezervace
VIZERKA – přírodní památka
VLTAVSKÉ PEŘEJE – návrh přírodní památky
VLTAVSKÉ TŮNĚ – návrh přírodní památky
VRŠKY POD ŠPIČÁKEM – přírodní rezervace
VYSOKÁ PEC – evropsky významná lokalita
VYSOKÝ KÁMEN – přírodní památka

Z

ZA KRÁSAMI PŘÍRODY PRAHY 8
ZA KRÁSAMI TROJSKÉ PŘÍRODY
ZANIKNE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HAVRÁNKA? Aneb pozoruhodné jevy v ochraně přírody
ZÁMKY – přírodní památka
ZLATNICE – přírodní památka
ZMRZLÍK – přírodní památka
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget