PSEUDOPHILAUTUS SCHMARDA (Kelaart, 1854) – drsnokožka cejlonská

Schmarda’s Shrub Frog, Sri Lanka Bug-eyed Frog, Gorahedi Panduru Mediya, drsnokožka cejlonská Syn.: Theloderma schmarda (Kelaart, 1854), Philautus schmarda (Kelaart, 1854), Kirtixalus schmarda (Kelaart, 1854), Theloderma...

Čtěte více »


PSEUDOPHILAUTUS SCHMARDA (Kelaart, 1854) – Schmarda’s Shrub Frog

YOU CAN FIND THE CZECH VERSION IN THIS LINK Schmarda’s Shrub Frog, Sri Lanka Bug-eyed Frog, Gorahedi Panduru Mediya, drsnokožka cejlonská Syn.: Theloderma schmarda (Kelaart, 1854), Philautus...

Čtěte více »


GALLOTIA GALLOTI (Oudart, 1839) – veleještěrka modroskvrnná

Třída: Reptilia – plazi Řád: Squamata – šupinatí Čeleď: Lacertidae – ještěrkovití Popis: Velká ještěrka dosahující velikosti 30 až 50 cm (samci jsou o trochu větší než samice)....

Čtěte více »


TRITURUS DOBROGICUS – čolek dunajský

Třída: Amphibia – obojživelníci Řád: Salamandroidea – mloci Čeleď: Salamandridae – mlokovití Autor fotografií: Daniel Hrčka. Fotografováno v národní přírodní rezervaci Ranšpurk 17.4.2022. Za revizi nálezu děkuji Zdeňku Mačátovi. ...

Čtěte více »


Ptáci přírodní památky U skal

Legenda k symbolům a výrazům v tabulkách: Četnost nálezů – počet sledovaných jedinců Četnost populace – odhad počtu jedinců v lokalitě Závislost na území primární (druh je plně závislý na prostředí lokality) sekundární...

Čtěte více »


Ptáci přírodní památky Stará Jizera

sýkora koňadra Územní rozsah průzkumu Přírodní památka se rozkládá ve 3 oddělených lokalitách. Průzkumy proběhly na těchto disjunktních plochách (vyznačeny písmeny A, B, C), vzhledem k charakteru sledovaných...

Čtěte více »


Ptáci přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí

pěnice černohlavá, samice Úvod, metodika V ploše přírodní rezervace se vyskytují typické ekotypy, vhodné pro sledovanou skupinu ptáků. Morfologicky je území výrazně členité s rozdílnými teplotními i vlhkostními parametry....

Čtěte více »


CORONELLA AUSTRIACA Laurenti, 1768 – užovka hladká

Synonyma: Coluber austricus (Laurenti, 1768); Coluber laevis Hermann, 1804; Oligodon semicinctus (Peters, 1862); Simotes semicinctus Peters, 1862 Třída: Reptilia – plazi Řád: Squamata – šupinatí Čeleď: Colubridae –...

Čtěte více »


LISSOTRITON MONTANDONI (Boulenger, 1880) – čolek karpatský

Synonyma: Triturus montandoni (Boulenger, 1880) Třída: Amphibia – obojživelníci Řád: Salamandroidea – mloci Čeleď: Salamandridae – mlokovití Autor fotografií: Daniel Hrčka. Fotografováno v Hostýnských vrších, v přírodní památce Nádrž Tesák...

Čtěte více »


LISSOTRITON HELVETICUS (Razoumovsky, 1789) – čolek hranatý

Synonyma: Lacerta helveticus Razoumowsky, 1789; Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789) Třída: Amphibia – obojživelníci Řád: Salamandroidea – mloci Čeleď: Salamandridae – mlokovití Autoři fotografií: Daniel Hrčka a Radim Cibulka. Fotografováno u...

Čtěte více »


Starší příspěvky