Přednáška „Za přírodou kaňonu Vltavy“
Ve čtvrtek 15.10.2015, od 17 hodin, připravujeme přednášku o chráněných územích a botanických zajímavostech ve skalách nad Vltavou, od Troji a Dejvic po Drahanské údolí.
Přednáška se koná v aule Základní školy Trojská, Trojská 110/211 v Praze 7.
přednáška-15-10-201522.9.2015
________________________________________

Exkurze „Za ptačími hlasy Satalické obory a Vinořského parku“
V úterý 2.6.2015, od 17 hodin, připravujeme vycházku věnovanou pozorování a poznávání ptáků v chráněných územích Bažantnice v Satalicích a Vinořský park.
Sraz je na autobusové zastávce busu č. 186 Satalická obora (u kapličky).
Průvodci budou Vlaďka a Jirka Sládečkovi, dlouholetí členové České společnosti ornitologické a pravidelní vedoucí vycházek (Vítání ptačího zpěvu, podzimní Ptačí festival, vycházky za zimujícími vodními ptáky, výpravy za sovami, Den Země a další).
Předpokládaná doba trvání exkurze je přibližně 2 hodiny, trasa bude dlouhá cca 3 km.
Součástí exkurze bude také ukázka kroužkování ptáků, které předvede Jaroslav Kubíček – zaměstnanec Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze 5 – Jinonicích.
Děti si zahrají připravenou hru.
NEZAPOMEŇTE SI SEBOU VZÍT DALEKOHLED!
exkurze-2-6-201516.5.2015
________________________________________

Vycházka „Pozorování ptáků“ v Praze-Troji
V úterý 13.5.2014, od 17 hodin, připravujeme vycházku věnovanou pozorování a poznávání ptáků v Praze-Troji, konkrétně v lesoparku nad bohnickým sídlištěm a v přírodní památce Havránka.
Sraz je na autobusové zastávce busu č. 112 Kovárna.

Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání ptačího zpěvu“.
NEZAPOMEŇTE SI SEBOU VZÍT DALEKOHLED!
vycházka pozorování ptáků_13.5.201422.4.2014
________________________________________
Exkurze“Noční motýli v Praze-Troji“
V sobotu 14.9.2013 připravujeme exkurzi za nočními motýly, která se uskuteční v přírodní památce Salabka . Součástí exkurze bude ukázka odchytu na světlo a demonstrace význačných zástupců motýlí fauny. Exkurzi povede Tomáš Dobrovský, předseda Lepidopterologické sekce České společnosti entomologické.
Sraz je v 18.40 na konečné zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada. Případně je možné dojít z Bohnic přímo na vyhlídku nad přírodní památkou Salabka (zahájení v 19.00).
Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou. Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

pozvánka exkurze 14.9.2013 - zm17.8.2013

________________________________________
Exkurze“Zimující ptačí hosté na Vltavě“
Jaké druhy zimujících ptáků můžete najít na Vltavě? Jak se poznají? Nebo proč se koncentrují právě v pražské Tróji? Tyto a další informace se dozvíte na ornitologické exkurzi v sobotu 9.2.2013.
Exkurze se uskuteční v sobotu 9.2.2013, sraz je v 10.00 na zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada (směr Nádraží Holešovice).
Trasa povede podél Vltavy pod pražskou Zoologickou zahradou, pod přírodní rezervací Podhoří až k ústí Drahanského údolí.
Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání ptačího zpěvu“. Předpokládaná doba trvání exkurze je přibližně 4 hodiny. DOPORUČUJEME VZÍT SEBOU DALEKOHLED.
Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

pozvanka exkurze 9.216.1.2013

________________________________________
Exkurze „Geologické atrakce pražské ZOO“
Jaké geologické zajímavosti můžete nalézt v pražské Troji? Zavedeme Vás do přírodní památky Velká skála za buližníkovým hřebenem vznikajícím na dně proterozoického moře, přírodní památky Havránka za odkryvy proterozoických břidlic a na skalní masív v ZOO za ukázkou odkryvu úhlové diskordance mezi proterozoikem a starším paleozoikem, vrstevní plochy ordovického bazálního slepence a výchozy hematitové železné rudy.
Sraz je 6.10.2012 v 8.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Dunajecká (směr Kobylisy).

Průvodcem bude RNDr. Pavel Röhlich.
Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

pozvánka exkurze 6.109.9.2012
________________________________________
Exkurze „Za trojskými vřesovišti“
Kde v Troji naleznete společenstva vřesovišť? Čím jsou a významná a jaké druhy rostlin v nich můžete nalézt? Co lze dělat pro jejich ochranu? Na tyto a mnoho dalších otázek se Vám pokusíme odpovědět na botanicky zaměřené exkurzi v sobotu 15.9.2012 v pražské Troji.
 Trasa povede pod Zoologickou zahradou, k přírodní památce Salabka, okolo botanické zahrady k prameništi Haltýř a k přírodní památce Velká skála.
Sraz je v 9.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Na Pazderce (směr Kobylisy).
Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

pozvánka exkurze 15.930.7.2012
________________________________________
Exkurze „Z historie i současnosti obojživelníků v pražské Troji“
Jaké druhy plazů v Trojské kotlině naleznete? Jsou mezi nimi také nějací obojživelníci? Čím jsou ohroženi a co můžeme udělat pro jejich ochranu?  Na tyto a mnoho dalších otázek se Vám pokusíme odpovědět v sobotu 12.5.2012 na exkurzi v pražské Troji.
Trasa povede pod Zoologickou zahradou, k přírodní památce Salabka, okolo botanické zahrady k prameništi Haltýř a k přírodní památce Velká skála.
Sraz je v 8.00 na u přívozu Podhoří-Podbaba, pod Zoologickou zahradou.

Průvodcem bude Karel Kerouš, člen České herpetologické společnosti.
Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

pozvánka exkurze 12.5_B_velky17.4.2012
________________________________________
Exkurze „Ptáci a jejich ochrana“
V polovině dubna roku 2012 připravujeme tematicky zaměřenou exkurzi na ochranu ptáků a možnosti jejich ochrany v městských aglomeracích.
Modelovým územím bude severní část Prahy – lesopark pod bohnickým sídlištěm, přírodní památky Havránka a Salabka (a současně evropsky významná lokalita „Havránka a Salabka“).
Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání ptačího zpěvu“. Součástí exkurze bude také ukázka kroužkování ptáků (způsoby odchytu, metody kroužkování), které ukáže Jarda Kubíček – zaměstnanec Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Praze-Jinonicích.
Exkurze se uskuteční v pátek 13.4.2012,
sraz v 9.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Na Pazderce (směr Sídliště Bohnice/ Poliklinika Mazurská).
NEZAPOMEŇTE SI SEBOU VZÍT DALEKOHLED!
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

pozvanka exkurze 13.45.3.2012
________________________________________
Spustili jsme novou internetovou prezentaci,

která má za cíl představit činnost občanského sdružení „Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody“. Seznámíme Vás s probíhajícími projekty a akcemi pro veřejnost. Přiblížíme Vám některá přírodně cenná území.

19.7.2011

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget