Přírodovědné průzkumy

Botanický průzkum Přírodní rezervace Klánovický les, část v okrese Praha-východ

Seznam brouků (Coleoptera) nalezených na lokalitě Klánovice – Cyrilov

Mykologický průzkum středočeské části Přírodní rezervace Klánovický les, k.ú Jirny a Úvaly

Zpráva o výskytu obojživelníků a plazů Přírodní rezervace Klánovice – Cyrilov (část v okrese Praha – východ)

Ornitologický průzkum Přírodní rezervace Klánovický les, část v okrese Praha-východ

Botanický a fytocenologický průzkum Národní přírodní památky Kotýz

Botanický a fytocenologický průzkum Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít

Botanický průzkum přírodní památky Na skalách

Botanický a fytocenologický průzkum Národní přírodní památky Polabská černava

Botanický průzkum Přírodní památky V olších

Botanický průzkum evropsky významné lokality Vlašimská Blanice, část Zámecký park ve Vlašimi

Seznam brouků (Coleoptera) nalezených na lokalitě Vlašim – zámecký park

Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu (zaměřeného na obojživelníky, plazy, ptáky a savce) v zámeckém parku ve Vlašimi

Potvrzení výskytu páchníka hnědého – Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 (Coleoptera: Scarabaeidae) v zámeckém parku ve Vlašimi

Ostatní odborné materiály v ochraně přírody

Plán péče pro Přírodní rezervaci Klánovický les na období 2012-2019

Plán péče o Přírodní památku Zámecký park ve Vlašimi na období 2013-2022

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget