PETŘÍN – přírodní památka

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Praha-Petřín je chráněný roháč obecný (Lucanus cervus), náš největší brouk, který může dosahovat délky až 7,5 centimetru. Oblast Petřína se...

Čtěte více »


MILÍČOVSKÝ LES – evropsky významná lokalita

Evropsky významná lokalita Milíčovský les tvoří menší část přírodní památky Milíčovský les a rybníky a zahrnuje oblast rybníků při jejím severovýchodním okraji. Předmětem ochrany je...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: VRBA ROZMARÝNOLISTÁ (Salix rosmarinifolia)

Vrba rozmarýnolistá (čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité) je nízký keř rostoucí na podmáčených loukách. V Praze se vyskytuje ve dvou oblastech, jednak v přírodní památce...

Čtěte více »


RADOTÍNSKÉ ÚDOLÍ – přírodní rezervace

Radotínské údolí je vegetačně pestré území v okolí soutoku Mlýnského a Radotínského potoka, navazující na další přírodně hodnotné lokality Českého krasu. Menší část zasahuje i do území...

Čtěte více »


ROHOŽNÍK-LOM V DUBČI – přírodní památka

Přírodní památka se nachází v povodí Říčanského potoka při jihovýchodní hranici zastavěného území Dubče. Je součástí táhlého návrší s kótami 273 a 277 m, zatímco severozápadní část...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: HVĚZDNICE ZLATOVLÁSEK (Aster linosyris)

Hvězdnice zlatovlásek (čeleď:  Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité) je nápadná bylina, jež zkrášluje výslunné svahy od pozdního léta až do podzimu, především v...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: HOŘEČEK BRVITÝ (Gentianopsis ciliata)

Hořeček brvitý (čeleď: Geraniaceae Juss. – hořcovité) patří ke vzácným druhům, který za posledních několik desítek let z Prahy téměř vymizel. Uváděn je z přírodní rezervace Chuchelský...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: ČERNÝŠ ROLNÍ (Melampyrum arvense)

Černýš rolní (čeleď:  Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité) se dříve vyskytoval jako plevel na polích, dnes je však nalézán spíše na suchých...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: HOŘEC KŘÍŽATÝ (Gentiana cruciata)

Hořec křížatý (Gentianaceae Juss. – hořcovité) je v pražské květeně zcela ojedinělým až výjimečným druhem. Nejbližší lokality se nacházejí v oblasti Milovic či Kokořínska, kde...

Čtěte více »


Ohrožená pražská příroda: ČISTEC ROČNÍ (Stachys annua)

Čistec roční (Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité) je v současnosti na území Prahy vzácným druhem, který se ojediněle objevuje v nezapojených porostech suchých trávníků či ruderálních...

Čtěte více »


Novější příspěvkyStarší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget