Občanské sdružení již úspěšně realizovalo nebo realizuje několik projektů zaměřených na výzkum chráněných částí přírody nebo území navrhovaná k ochraně. Součástí projektů je mimo odborné náplně také jejich popularizace veřejnosti.

Přitom spolupracujeme s dalšími organizacemi, ať už s dalšími občanskými sdruženími nebo s orgány samosprávy či státní správy.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 Doposud jsme realizovali nebo realizujeme následující projekty:

Botanický průzkum evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce

Zhodnocení a průzkum lokality „Sklenářka a Hrachovka“

Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy

Zhodnocení a průzkum evropsky významné lokality „Chuchelské háje“

Komplexní přírodovědný průzkum a popularizace evropsky významné lokality Havránka a Salabka

Prokopské údolí – průzkum evropsky významné lokality

Komplexní přírodovědný průzkum navržené přírodní památky Skály v ZOO

 

Projekty od r. 2006

Projekty od r. 2008

Projekty od r. 2010

 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget