Mimo odborné náplně sdružení se snažíme prezentovat výsledky naší práce také veřejnosti.

Realizujeme přednášky, přírodovědné exkurze a tábory pro všechny zájemce o ochranu přírody

Uspořádali jsme řadu ekovýchovných akcí, především v severní části Prahy a v okolí Odolené Vody.

Zatím naší největší akcí bylo pořádání GreenCampu v roce 2009 – týdenního tábora na terénní základně Buk v Krásné Lípě, ve dnech 10.-17. července, za podpory Správy Národního parku České Švýcarsko, Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci

Součástí programu byly mj. odchyty netopýrů a žab, botanické a zoologické exkurze do národního parku, diskuse s odborníky, spousta her a mnoho dalšího.

[exkurze-kopeč]

Pozvánky na přednášky a exkurze zaměřené na poznání cenných částí přírody budeme postupně uveřejňovat v sekci Aktuality, přehled plánovaných i uskutečněných akcí naleznete v sekci Exkurze.

 

Popularizujeme ochranu přírody v odborných příspěvcích a knihách určených široké veřejnosti

Členové sdružení se podíleli mj. na vydání dvou obsáhlých publikací

Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja

D. Hrčka (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja (vydala Botanická zahrada hl. m. Prahy a  nakladatelství Grada publishing, a.s.).

Odkaz pro více informací o publikaci…

Horské rostliny

D. Dítě, P. Eliáš, D. Hrčka (2010): Horské rostliny (vydalo nakladatelství Mladá fronta).

Odkaz pro více informací o publikaci…

 

Ochranu přírody a přírodně cenná území popularizujeme také prostřednictvím našich webových stránek

viz sekce Přírodně cenná území.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget