Knihy, publikace

D. Dítě, P. Eliáš, D. Hrčka: Horské rostliny (vydalo nakladatelství Mladá fronta)

Přírodovědné průzkumy

Botanický průzkum přírodní památky Ctirad (objednatel Hlavní město Praha)

Ornitologický průzkum přírodní památky Ctirad (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum významného krajinného prvku Lesostep na Farkáně (objednatel Hlavní město Praha)

Ornitologický průzkum významného krajinného prvku Lesostep na Farkáně (objednatel Hlavní město Praha)

Herpetologický a batrachologický průzkum významného krajinného prvku Lesostep na Farkáně (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum evropsky významné lokality Chuchelské háje (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum přírodní památky Sedlecké skály (součást evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce) (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum přírodní památky Obora Hvězda a evropsky významné lokality Obora Hvězda (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum přírodní památky Skály v ZOO (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum ochranného pásma přírodní památky Vltavské peřeje (objednatel Hlavní město Praha)

Botanický průzkum evropsky významné lokality – přírodní rezervace Holý vrch (objednatel Ústecký kraj)

Botanický průzkum evropsky významné lokality – přírodní památky Stráně nad Suchým potokem (objednatel Ústecký kraj)

Botanický průzkum evropsky významné lokality – přírodní památky Stráně u Velkého Ujezdu (objednatel Ústecký kraj)

Botanický průzkum evropsky významné lokality – přírodní památky Sovice u Brzánek (objednatel Ústecký kraj)

Botanický průzkum evropsky významné lokality – přírodní památky Bílé stráně u Štětí (objednatel Ústecký kraj)

Botanický průzkum evropsky významné lokality – přírodní památky Stráně u Drahobuzi (objednatel Ústecký kraj)

Ostatní odborné materiály v ochraně přírody

Plán péče o přírodní památku Obora Hvězda a evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda na období 2012-2021 (objednatel Hlavní město Praha)

Plán péče o přírodní památku V hrobech na období 2012-2021 (objednatel Hlavní město Praha)

Plán péče a návrh na vyhlášení přírodní památky Skály v ZOO na období 2011-2020 (objednatel Hlavní město Praha)

Plán péče a návrh na vyhlášení přírodní památky Vltavské peřeje na období 2011-2020 (objednatel Hlavní město Praha)

Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality – přírodní rezervace Holý vrch na období 2011-2020 (objednatel Ústecký kraj)

Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality – přírodní památky Stráně nad Suchým potokem na období 2011-2020 (objednatel Ústecký kraj)

Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality – přírodní památky Stráně u Velkého Ujezdu na období 2011-2020 (objednatel Ústecký kraj)

Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality – přírodní památky Sovice u Brzánek na období 2011-2020 (objednatel Ústecký kraj)

Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality – přírodní památky Bílé stráně u Štětí na období 2011-2020 (objednatel Ústecký kraj)

Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality – přírodní památky Stráně u Drahobuzi na období 2011-2020 (objednatel Ústecký kraj)

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget