Tento příspěvek byl přečten2137krát!

Syn.: Chondrilla virgata J. et C. Presl, Chondrilla glomerata C. Koch, Chondrilla acanthophylla Borkh. ex Reichenb., Chondrilla angustissima Hegetschw.

Čel.: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Chondrilla juncea

Popis: Vytrvalá, vzácně dvouletá bylina s válcovitě vřetenovitým, i více než 2m dlouhým kořenem a mléčnicemi, vysoká 40-120 cm. Lodyha je přímá, prutnatě větvená, chudě olistěná, hranatá, dole pýřitá a odstále štětinatá, výše pak lysá. Listy jsou jednak přízemní, v růžici, brzy zasychající, jednak lodyžní. Květenstvím je úbor složený pouze z jazykovitých květů žluté barvy. Úbory jsou četné, z 9-12 květů, jednotlivé nebo v málopočetných úžlabních přisedlých klubíčkách. Zákrov je úzce válcovitý, dvouřadý, světle zelený. Květy jsou uspořádány ve dvou řadách, liguly jsou asi tak dlouhé jako korunní trubka, na vrcholu s pěti zuby. Blizna je dvouramenná. Plodem je válcovitá zobánkatá nažka s padáčkem, chmýr je bělavý, víceřadý z jednoduchých drsných paprsků. Kvete od července do září.

Chondrilla juncea

Záměny: U nás obtížně zaměnitelný.

radyk prutnatý

Ekologie: Roste na písčinách, na výslunných kamenitých svazích, podél cest, náspů, na vinicích, úhorech, mezích, přednostně na suchých půdách. Je světlomilný, vyskytuje se od nížin až do hor (mimo ČR).

radyk prutnatý

Rozšíření v České republice: Roste především v širších pruzích kolem některých řek, tedy v Čechách v Polabí, Povltaví, Pootaví, Poohří, Pojizeří a na jižní Moravě na sever k Olomouci, na Svitavsko a na Pernštejnsko.

Celkové rozšíření: Roste v jižní, střední a východní Evropě, východní hranice je nejasná (záleží na taxonomické koncepci), podle Rusů nepřekračuje řeku Volhu. Dále roste v severozápadní Africe, v Malé Asii, na Blízkém Východě, po Afghánistán. Byl zavlečen do obou Amerik, do Austrálie a na Tasmániii. V Austrálii a v USA je považován za invazivní plevel.

Chondrilla juncea, radyk prutnatý

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3).

Chondrilla juncea, radyk prutnatý

Využití: Bývá využíván jako salátová zelenina, případně v lidovém léčitelství. 

Chondrilla juncea, radyk prutnatý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 19.3.2014.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Zvolská homole a na protipovodňové hrázi Trkmanky u Přírodní památky Trkmanský dvůr.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget