Tento příspěvek byl přečten420krát!

Slovensky: kozinec alpínsky

Syn.: Phaca alpina L. p.p.; Phaca astragatina L.; Oxytropis lapponica Schur

Čeleď Fabaceae Lindl. – bobovité

Astragalus alpinus

Popis: Vytrvalé trsnaté rostliny s kůlovitým málo větveným kořenem. Lodyha 3–16 cm dlouhá, větvená, tenká, přitiskle roztroušeně chlupatá, nesoucí 2–6 listů. Listy 5–10 cm dlouhé, s 8–12 páry lístků. Lístky podlouhle kopinaté až eliptické, 5–10 mm dlouhé, roztroušeně chlupaté, později na líci olysalé. Palisty kopinaté až vejčité. Květenství krátký hrozen, s 5–15 květy, slabě vonnými. Listeny kopinaté. Kalich zvonkovitý, 4–5 mm dlouhý, chlupatý, 10–12 mm dlouhá pavéza bělavě fialová, křídla bílá, člunek modrofialový, o 1 mm delší než křídla. Lusky podlouhlé a chlupaté.

Astragalus alpinus

Záměny: Podobný kozinec jižní (Astragalus australis) a kozinec norský (Astragalus norvegicus) se odlišují 4–8 páry lístků na listu a člunkem kratším než křídla. U kozince jižního (Astragalus australis) jsou lusky i v mládí lysé, zatímco u kozince norského (Astragalus norvegicus) černě chlupaté.

Astragalus alpinus

Ekologie: Na skalách, holích a vysokohorských loukách (převážně na vápenci), v subalpínském až alpínském stupni.

Rozšíření v České republice a na Slovensku: V České republice neroste. Na Slovensku roztroušeně až vzácně v Kriváňské Malé Fatře, Velké Fatře a v Západních, Vysokých a Belianských Tatrách.

Astragalus alpinus

Ohrožení: V České republice neroste. Na Slovensku je řazen mezi zranitelné druhy (VU), je chráněný zákonem.

Charakter ohrožení: Stanoviště kozince alpského jsou součástí velkoplošných chráněných území, kde je chráněn i před možnými vlivy člověka (např. sběrem rostlin do herbářů).

Astragalus alpinus

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Michal Hroneš

Fotografováno na Slovensku, v Belianských Tatrách.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget