Tento příspěvek byl přečten409krát!

Slovensky: korunkovka strakatá

Čeleď Liliaceae Juss. – liliovité

Fritillaria meleagris

Popis: Vytrvalé byliny s podzemní kulovitou cibulí obalenou blanitým listenem. Lodyha přímá, 15–50 cm vysoká, nevětvená. Listy střídavé, úzce kopinaté až čárkovité, sivozelené. Lodyhy zakončeny jedním převislým květem, zřídka dvoukvětá. Květy zvonkovité, jsou složeny ze 6 okvětních lístků, rozlišených na vnější a vnitřní, hnědě a fialově kostkovaných, vně načervenalých, zřídka celé až bílé, tyčinek je 6 ve dvou kruzích. Plodem jsou podlouhlé šestihranné tobolky.

Fritillaria meleagris

Záměny: Dobře identifikovatelný druh typický barvou okvětních lístků. Často pěstovaný řebčík královský (Fritillaria imperialis) je typický širšími listy a velkými žlutočervenými květy v 5–6 četném okolíku.

Fritillaria meleagris

Ekologie: Podmáčená stanoviště, zejména na vlhkých a slatinných loukách, méně často v lužních lesích.

Fritillaria meleagris

Rozšíření v České republice a na Slovensku: V České republice vyhynulý druh, v minulosti udávaný u Českých Budějovic. Zřejmě se však jednalo pouze o druhotný výskyt (podobně jako i nálezy pozdější). Na území Slovenské republiky roste vzácně, nejčastěji na Východoslovenské nížině, dále u měst Lučenec a zvolen.

Fritillaria meleagris

Celkové rozšíření: Subatlanticko–submediteránní druh rozšířený pouze v Evropě na sever od Britských ostrovů a Dánska až po Itálii a Rumunsko a dále na východ v Rusku.

Fritillaria meleagris

Ohrožení: V České republice patří mezi vyhynulé druhy (A3), na Slovensku je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR) a také chráněn zákonem.

Fritillaria meleagris

Charakter ohrožení: Některé lokality na Slovensku zanikly v důsledku zániku stanovišť (zatopení Zemplínské Šíravy). Ohrožení spočívá také v odvodňování a rozorávání luk a intenzivním hospodařením.

Fritillaria meleagris

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Latorický luh 27.4.1997.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget