Tento příspěvek byl přečten1746krát!

Čel.: Rubiaceae – mořenovité

Galium sudeticum, svízel sudetský

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyhy lysé, čtyřhranné, 10-15(-20) cm vysoké. Listy a palisty uspořádané v 5-6(-8)četných přeslenech, obkopinaté, na okraji lysé nebo s nazpět obrácenými chlupy. Květenství latovité, v obrysu široce až protáhle vejčité. Merikarpia s polokulovitými hrbolky. Kvete od června do července.

Galium sudeticum

Záměny: Velmi obtížně určitelný taxon. Od dalších druhů sekce Leptogalium (pro které jsou charakteristická merikarpia s polokulovitými až kuželovitými hrbolky) se vyznačuje absencí sterilních kořenujících výběžků, květenstvím v obrysu obvejčitým, staženým a s prostředními lodyžními články pouze 1,5-2,5x delšími než listy.

Ekologie: Subalpínské trávníky, skalní terásky a skalní kužele, na hadcových lokalitách na vystupujících skalkách na otevřených stanovištích, příp. v borech.

svízel sudetský

Rozšíření v České republice: Roste na třech izolovaných lokalitách – v Krkonoších (roztroušeně v karech jak na české, tak na polské straně), ve Slavkovském lese (několik lokalit na hadcích), historicky je znám z Hrubého jeseníku (Velká kotlina).

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1).

Galium sudeticum, svízel sudetský

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 7.11.2013.

Fotografováno v Národním parku Krkonoše, v Kotli u Pece pod Sněžkou, dne 2.9.2006.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget