Tento příspěvek byl přečten261krát!

Syn.: Linum radiola L.; Linum multuflorum Lam.; Radiola multiflora (Lam.) Aschers.; Radiola radiola (L.) Karsten; Millegrana radiola (L.) Druce

Čeleď: Linaceae S.F. Gray – lnovité

Radiola linoides

Radiola linoides

Popis: Jednoletá, drobná, lysá rostliny s přímou a tenkou lodyhou, výšky 2–10 cm. od báze vidličnatě větvenou. Listy jsou vstřícné, přisedlé, podlouhle vejčité až eliptické, 2–3 mm dlouhé. Vidlany jsou mnohokvěté, květy drobné, 4četné, krátce stopkaté, kališní lístky široce obvejčité až trojúhelníkovité, na vrcholu 3zubé, korunní lístky jsou bílé, 1–2 mm dlouhé, zdéli lístků kališních, zaokrouhlené. Tobolky jsou 4pouzdré. Semena velmi drobná, nepravidelně vejcovitá. Kvete od července do srpna.

Radiola linoides

Záměny: Rostlina má velmi specifický vzhled, podle kterého ji lze bezpečně určit (pokud už si ji při svém subtilním vzhledu všimneme). Mohla by být zaměnitelná zdánlivě snad jen za len počistivý (Linum catharticum), který je ale výrazně vyšší, květy má 6četné, kališní lístky celokrajné a korunní lístky delší než kalich.

Radiola linoides

Radiola linoides

Ekologie: Roste na obnažených rybničnatých dnech, vlhkých písčinách, mokrých cestách a v různých typech rozvolněných krátkostébelných porostů.

Radiola linoides

Rozšíření v České republice: Objevuje se velmi vzácně, zejména v rybničnatých oblastech, jako jsou jihočeské pánve, Českolipsko, Dokesko a Polabí na Pardubicku, na Moravě u Hodonína. Jednotlivé výskyty jsou i v dalších částech České republiky.          

Radiola linoides

Radiola linoides

Celkové rozšíření: Je rozšířen ve značné části Evropy, souvislejší areál zahrnuje Portugalsko, Francii, odkud zasahuje do jižní Skandinávie, Polska a Itálie. Ostrůvkovitě se objevuje ještě po Dněpr, Turecko a Sardínii.

Radiola linoides

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny České republiky (C1t/ CR).

Radiola linoides

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Na Plachtě 7.7.2023.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget