Tento příspěvek byl přečten2022krát!

Včelník rakouský (Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité) je na území Hlavního města Prahy znám v současnosti jen z jediné lokality v přírodní rezervaci Radotínské údolí, která je už na území Chráněné krajinné oblasti Český kras. Vyskytuje se zde na vápenci, na výslunné kamenité stráni lesostepního charakteru. Početnost se pohybuje v řádu několika desítek rostlin. Historicky je znám ještě z Prokopského údolí, Bráníku a Chuchle.

Dracocephalum austriacum

Rozšíření na území České republiky: Těžiště rozšíření se nachází v Českém krasu, kam patří i jediná lokalita v Praze. Pravidelně je ověřován z Karlického údolí, Velké Hory, Haknovce, Císařské rokle, Kody, Kozelské rokle a z Vanovic. V Čechách byl zaznamenán ještě na vrchu Deblík v Českém středohoří, kde byl nalezen naposledy v roce 1995 a kam spadalo i jeho výškové maximum (450 m n. m.). Na jižní Moravě byl nalezen pouze na jediné lokalitě, na stráni Zázmoníky u obce Bořetice, kde rostou jen dva trsy.

Celkový areál rozšíření: Jihovýchodoevropský druh rozšířený roztroušeně nebo jen na izolovaných lokalitách od východních Pyrenejí přes Francii, Itálii, Švýcarsko, Rakousko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko až na Ukrajinu a do Předkavkazí. Výskyty v západní a střední Evropě mají do určité míry prealpínský charakter. Lokality v České republice představují nejsevernější výskyt druhu.

včelník rakouský

Ekologie: Roste ve skalních stepích, na kamenitých výhřevných stráních. Vyhledává plně osluněná místě, případně okraje lesostepí. Půdy jsou živinami bohaté, nejčastěji vápence či jiné bazické horniny, jako tomu bylo na Deblíku.

Dracocephalum austriacum, včelník rakouskýDracocephalum austriacum, včelník rakouský

Ohrožení a ochrana: Včelník rakouský patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Četné lokality se nacházejí v chráněných územích. Na některých lokalitách byl zničen lomovou činností. Jako pěkná okrasná rostlina je ohrožena i snahami zahrádkářů o jejich přesazení. Na všech lokalitách je prováděn pravidelný monitoring, při kterém je zjišťována početnost populací. Nezbytné je také provádět pravidelnou údržbu odstraňováním keřů a zajišťovat dostatečné množství rozvolněných ploch (druh je konkurenčně slabý), nejlépe pastvou, příp. i mechanickým narušováním.

Ohrožení na území Prahy: Na jediné lokalitě v Praze je třeba kontrolovat zarůstání křovinami. Výskyt je součástí monitoringu celkového výskytu v České republice. Možnost ohrožení lomovou činností zatím nehrozí.
Možnosti záměny, příbuzné druhy: Prakticky nezaměnitelná rostlina s nápadně velkými fialovými květy.

Dracocephalum austriacum, včelník rakouský

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 10.4.2013.

Fotografováno dne 25. 5. 2008 (Praha, Radotínské údolí).

Dracocephalum austriacum, včelník rakouský

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

 

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget