Tento příspěvek byl přečten2606krát!

Přírodní park Drahaň-Troja

Začátkem devadesátých vzniklo na území Prahy několik přírodních parků. Nejprve byly vyhlášeny jako oblasti klidu vyhláškou NVP č. 8/1991 Sb., později zákonem č. 114/1992 Sb. jako přírodní parky. Důvodem jejich zřízení byla ochrana celkového krajinného rázu, tj. přírodních, ale i historických a kulturních charakteristik příslušného území. Zákon č. 114/1992 Sb. svým zněním omezuje některé činnosti (především stavební), které by mohly snížit a narušit estetické a přírodní hodnoty takto vymezené oblasti.

Přírodní park Drahaň-Troja

Na území Prahy tak vznikly přírodní parky Hostivař-Záběhlice, Radotínské údolí-Chuchelský háj, Šárka-Lysolaje, Košíře-Motol, Modřanská rokle-Cholupice a také přírodní park Drahaň-Troja, na který za Klecany navazuje přírodní park Dolní Povltaví.
Přírodní park Drahaň-Troja se rozkládá na pravém břehu Vltavy od Drahanského údolí až po Pelc-Tyrolku v Troji, na východě a severovýchodě jej bezprostředně ohraničují městské části Dolní Chabry, Čimice a Bohnice.

Přírodní park Drahaň-Troja

Celé území je cenné jak biologicky, tak také ekologicky, geomorfologicky a z velké části také historicky. Z přírodních hodnot je to řada zvláště chráněných území: Bohnické údolí, Podhoří, Zámky, Čimické údolí, Salabka, Havránka, Velká skála, Trojská a Jabloňka chránící unikátní biotopy vzácných rostlin a živočichů. Pestrost území je také dána jeho velkou členitostí. Zajímavé jsou poutavé výhledy ze skalních srázů do údolí Vltavy a na téměř celou Prahu (převýšení činí asi 200 m).

Přírodní park Drahaň-Troja

Neméně zajímavá je i geologie této oblasti, po stopách geologické minulosti můžete pátrat nejlépe na Velké skále.
Historicky zde nalezneme také řadu zajímavostí. Především Troja, vedená spíše jako vilová čtvrť, byla uchráněna masivnější stavební výstavbě, a tak zde můžeme nalézt řadu dochovaných historických památek, Trojským zámkem počínaje a malebnými usedlostmi konče.

Přírodní park Drahaň-Troja

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget