Ptáci přírodní památky U skal

Legenda k symbolům a výrazům v tabulkách: Četnost nálezů – počet sledovaných jedinců Četnost populace – odhad počtu jedinců v lokalitě Závislost na území primární (druh je plně závislý na prostředí lokality) sekundární...

Čtěte více »


Ptáci přírodní památky Stará Jizera

sýkora koňadra Územní rozsah průzkumu Přírodní památka se rozkládá ve 3 oddělených lokalitách. Průzkumy proběhly na těchto disjunktních plochách (vyznačeny písmeny A, B, C), vzhledem k charakteru sledovaných...

Čtěte více »


Ptáci přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí

pěnice černohlavá, samice Úvod, metodika V ploše přírodní rezervace se vyskytují typické ekotypy, vhodné pro sledovanou skupinu ptáků. Morfologicky je území výrazně členité s rozdílnými teplotními i vlhkostními parametry....

Čtěte více »


PICUS VIRIDIS Linnaeus, 1758 – žluna zelená (foto)

Kmen: Chordata – strunatci Třída: Aves – ptáci Řád: Piciformes – šplhavci Čel.: Picidae – datlovití Autor fotografií: Daniel Hrčka. Publikováno dne 8.1.2016. Fotografováno v přírodní památce Krňák, dne 3.10.2015. ...

Čtěte více »