Tento příspěvek byl přečten2244krát!

Syn.: Orchis pyramidalis L., Anacamptis condensata C. Koch

Čel.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Anacamptis pyramidalis

Popis: Vytrvalá bylina s protáhle vejcovitými hlízami a s nečetnými tenkými kořeny, vysoká 30-50 cm. Lodyha je přímá, lysá, olistěná, v horní části rýhovaná. Listová růžice vyrůstá na podzim z dceřinné hlízy, přezimuje, ale za květu je zaschlá. Lodyžní listy v počtu 7-12 jsou vzhůru směřující, jsou kopinaté až čárkovitě kopinaté, postupně od spodu se zmenšující, lodyhu pochvovitě objímající. Květenstvím je hustý mnohokvětý klas, zprvu kuželovitý, později vejcovitý až válcovitý, listeny jsou kopinaté, červeně naběhlé. Květy jsou menší, tmavě až fialově (karmínově) červené, ojediněle růžové nebo bílé. Střední vnější okvětní lístek spolu s postranními vnitřními okvětními lístky tvoří pootevřenou přilbu. Pysk je hluboce trojlaločný, na bázi s dvěma hrbolky, někdy světleji zbarvenými a s postranními laloky široce zaokrouhlenými, se středním lalokem delším a užším než laloky postranní. Ostruha je dlouhá a tenká, delší než semeník. Sloupek je krátký, brylky jsou zelené. Semeník je válcovitý, zkroucený, krátce stopkatý. Plodem je válcovitá tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od května do června.

Anacamptis pyramidalis

Anacamptis pyramidalis

Záměny: Za květu nezaměnitelný. Snahy některých nekritických obdivovatelů molekulárních markerů přiřadit k rodu rudohlávek některé příbuzné vstavače (Orchis morio, Orchis coriophora, Orchis palustris) se jeví jako nešťastná, nadřazovat molekulární znaky nad znaky morfologické prostě nejde.

Anacamptis pyramidalis

Ekologie: Roste na polostepních i mírně vlhkých loukách, v křovinách, na světlých okrajích lesů, na vápenacích a bazických půdách. Vystupuje až asi do 2400 m n.m.

rudohlávek jehlancovitý

Rozšíření v České republice: Roste již jen v Českém krasu, v Bílých Karpatech a ve Vsetínské kotlině. Na Moravě byl dříve rozšířenější, v Čechách byl vždy vzácný.

rudohlávek jehlancovitý

rudohlávek jehlancovitý

Celkové rozšíření: Roste na většině území Evropy, na sever po Británii, jižní Švédsko a Pobaltí, na východ na Krym, Kavkaz, do Turecka a Íránu, na jihu zasahuje do severní Afriky.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k ohroženým druhům a též je chráněn zákonem.

Anacamptis pyramidalis, rudohlávek jehlancovitý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 25.2.2014.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Karlštejn, v Národní přírodní rezervaci Jazevčí a v Národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget