vše

Syn.:  Ulina germanica (L.) Opiz; Pulicaria germanica (L.) J. Presl et C. Presl

Čeleď: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalá rostlina, 20–80 cm vysoká. Oddenek plazivý, šupinatý, dřevnatějící a větvený. Lodyha přímá, vystoupavá až přímá, plstnatá,… Continue reading

V závěru Šáreckého údolí, při západním kraji ochranného pásma přírodní památky Baba, se nacházejí pěkné výslunné stepní svahy s teplomilnými společenstvy. Ukončeny jsou vysokou stěnou kamenolomu. Několik menší skalek mezi zarůstajícími keři se nachází také o něco jižněji ve svahu… Continue reading

Netopýři (resp. letouni, Chiroptera) jsou se 27 druhy nejpočetnější skupinou našich savců. A Praha s nejbližším okolím se řadí k místům s jejich nejvyšší diverzitou – trvale nebo dočasně se zde zdržuje přinejmenším 20 druhů, a bilance nemusí být konečná! Na tomto poměrně… Continue reading

Přírodní památka Jenerálka je pravidelně podrobována přírodovědným průzkumům, což je logické – vzhledem k jejímu významu jako pěkné výslunné skalky s řadou ohrožených suchomilných a teplomilných druhů. Jak je to ale v jejím ochranném pásmu?

Východně od chráněného území se nachází bývalý těžební… Continue reading

Syn.: Erysimum crepidifolium subsp. bohemicum Podp.; Erysimum hieracifolium L.

Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité

Popis: Dvouleté až krátce vytrvalé rostliny, 15–60 cm vysoké, drsné od přitisklých dvouramenných chlupů. Lodyhy převážně přímé, jednoduché nebo větvené šikmo odstálými… Continue reading

Syn.: Berberis orientalis C. K. Schneider

Čeleď: Berberidaceae Juss. – dříšťálovité

Popis: Keře 1–3 metry vysoké. Letorosty šedožluté, starší větve šedočerné, kůra hladká, dřevo žluté. Listy střídavé, obvejčité až okrouhle eliptické, na brachyblastech v paždí trnů listového původu,… Continue reading

Syn.: Festuca ovina subvar. pallens (Host) Hack.; Festuca glauca subsp. pallens (Host) K. Richt.; Festuca duriuscula var. pallens (Host) Krajina; Festuca cinerea subsp. pallens (Host)  Stohr; Festuca pannonica auct. non Wulfen ex Host

Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité… Continue reading