Tento příspěvek byl přečten640krát!

Slovensky: ibištek trojdielny

Syn.: Trionum diffusum Moench; Hibiscus ternatus Cav.; Ketmia trionum (L.) Scop.

Čel.: Malvaceae Juss. – slézovité

Hibiscus trionum

Popis: Jednoletá, vzácně víceletá rostlina, vysoká 10–50 cm, s dlouhým kůlovitým kořenem. Lodyha jednoduchá nebo větvená, zvláště v dolní části roztroušeně srstnatě chlupatá. Listy dlouze řapíkaté, na rubu roztroušeně hvězdovitě chlupaté, dolní téměř okrouhlé, dlanitě 3–5 laločné, horní 3–5 sečné, s úkrojky podlouhle kopinatými a hrubě zubatými. Palisty nitkovité. Květy jednotlivé, kalíšek z 10–13 čárkovitých a chlupatých listenů. Kališní lístky 2× delší než kalíšek, za sucha s černofialovými žilkami, korunní lístky 15–30 mm dlouhé, sírově žluté, na bázi černě fialové. Tobolka 5pouzdrá, s mnoha semeny, kratší než nafouklý kalich. Kvete od července do září.

Záměny: V rámci čeledi slézovitých dobře rozpoznatelný druh především podle plodu – tobolky, ze 3–5 plodolistů a květu naspodu s kalíškem. V zahradách a parcích je často pěstován ibišek syrský (Hibiscus syriacus) s květy fialovými, růžovými nebo bílými.

Ekologie: Jako plevel na polích, zahradách, na úhorech nebo železničních náspech

Hibiscus trionum

Rozšíření na území České republiky a Slovenska: Vzácně na jižní Moravě. V Čechách ojediněle a přechodně zavlečený. Ve Slovenské republice roste v jižních částech území, na Záhorské a Podunajské nížině, dále na sever po Lučenec, Jelšovou a ve Východoslovenské nížině.

Celkové rozšíření: Východomediteránně subkontinentální druh rozšířený v jižní a střední Evropě, v Asii od Turecka do Číny a Japonska, dále v Africe, Austrálii a v Americe.

Ohrožení: V České republice kriticky ohrožený druh (CR, C1t), Na Slovensku je veden jako zranitelný druh (VU).

Charakter ohrožení: Terofyt ohrožený zánikem stanovišť vlivem lidské činnosti. Zmenšování areálu i počtu lokalit souvisí s rozvojem agrotechnických metod, postupujícím zarůstáním konkurenčně silnějšími vysokostébelnými travinami nebo zastiňováním dřevinami. Na řadě lokalit byl zjištěn pouze přechodně.

Hibiscus trionum

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Stanislav Drda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget