Tento příspěvek byl přečten2210krát!

Čel.: Fabaceae Lindl. – bobovité

Astragalus austriacus

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 20-35 (i více) cm, s vřetenovitými silnými kořeny a s větvenou kořenovou hlavou. Lodyhy jsou vystoupavé nebo poléhavé, vzácněji přímé, většinou již od spodu větvené, tenké, hranaté, zprvu chlupaté, později lysé. Listy jsou 3-5 cm dlouhé, lichozpeřené s 7-10 páry lístků, řapíkaté, lístky jsou celokrajné, kopinaté nebo čárkovité, na vrcholu zaokrouhlené, tupé nebo mělce vykrojené, v mládí porostlé roztroušenými dvouramennými bílými chlupy a vtroušenými černými chlupy. Květenství je stopkaté, stopky jsou dlouhé nejč. 4-9 cm, jsou přitiskle chlupaté. Hrozny jsou řídké, s 10-13 květy, ty jsou šikmo odstálé, krátce stopkaté, kalich je široce zvonkovitý, přitiskle chlupatý bílými dvouramennými chlupy a vtroušenými černými chlupy, kališní cípy jsou mnohem kratší než kališní trubka. Koruna je 6-8 mm dlouhá, světle modrá až modrofialová, vzácně celá bílá, pavéza je široce obsrdčitá, na vrcholu hluboce vykrojená, je delší než křídla, ta jsou mnohem delší než člunek. Lusky jsou podlouhle čárkovité, přitiskle chlupaté, pískově hnědé až šedohnědé, pukavé, s hladkými semeny. Kvete od června do srpna.

Astragalus austriacus

Záměny: Vcelku dobře poznatelný druh s nápadně drobnými květy v řídkých hroznech a listy bez úponků s úzkými lístky.

kozinec rakouský

Ekologie: Roste na suchých výslunných stráních, na křovinatých kamenitých svazích, na mezích, ve světlých borech, většinou na hlubokých, bohatých půdách na bazických horninách (opuky, vápence, čediče, břidlice).

kozinec rakouský

Rozšíření v České republice: U nás roste spíše vzácně, ve středních a severozápadních Čechách (České středohoří, Středočeská tabule, Dolní Poohří) a na jižní a jihozápadní Moravě, zvláště v Pavlovských vrších.

Celkové rozšíření: Souvisle roste od východních Rakous, jižní Moravy a jihovýchodního Polska přes Ukrajinu do střední Asie, dále roste v Čechách, v Zakavkazí, v severovýchodním Španělsku a na jihozápadě Alp.

Astragalus austriacus, kozinec rakouský

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), chráněn zákonem je v kategorii druhů silně ohrožených (§2). Na Slovensku patří mezi druhy kriticky ohrožené a zákonem chráněné.

Astragalus austriacus, kozinec rakouský

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 26.3.2014.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Oblík, v přírodní památce Radobýl a v národní přírodní rezervaci Pouzdřanská step – Kolby.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget