Tento příspěvek byl přečten2684krát!

Syn.: Atriplex alba Scop., Atriplex albicans Besser, Atriplex besseriana Schult., Atriplex arenicola Hauman, Chenopodium roseum (L.) E. H. L. Krause, Schizotheca rosea Fourr., Teutliopsis rosea (L.) Čelak.

Čel.: Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité

Atriplex rosea

Popis: Jednoletá bylina, šedavě pomoučená, tedy porostlá drobnými měchýřkovitými chlupy. Lodyha je přímá, zřídka až poléhavá, vysoká 20-60 cm, bohatě větvená, žlutavá. Listy jsou střídavé, řapíkaté, masité, šedavě pomoučené, dolní a střední pravidelně zubaté, s čepelí v obrysu vejčitou, horní jsou často až celokrajné, s čepelí v obrysu kopinatou. Květenství je řídké, oddáleně přetrhované, složené z klubíček vesměs vyrůstajících v úžlabí listů, bezlistá je pouze nejvrchnější část do 3cm délky. Květy jsou jednopohlavné, samčí jsou s pětičetným okvětím, samičí jsou bezobalné, výhradně s krovkami, které jsou za plodu do třetiny srostlé. Krovky jsou kosníkovitě okrouhlé až trojúhelníkovité, na bázi široce klínovité až uťaté, v horní polovině drobně zubaté, bez vyniklé žilnatiny, s drobnými růžkovitými výrůstky nebo bez nich. Nažky jsou tuhé, hnědé. Kvete od července do září.

Atriplex rosea

Záměny: Obecně je ve sterilním stavu zaměnitelná s merlíky, lebedy mají na rozdíl od nich plody kryté krovkami. Z lebed je podobná zvláště lebeda tatarská (Atriplex tatarica), která má husté koncové květenství olistěné nanejvýše na bázi a bývá olysalá.

Atriplex rosea

Ekologie: U nás roste na místech ovlivněných člověkem, na rumištích a pustých místech, na okrajích chodníků a cest, v průmyslových areálech, na haldách, na nádražích, na staveništích. Upřednostňuje lehčí půdy s vyšším obsahem vápníku, snáší i zasolení. Jde o druh konkurenčně slabý.

Atriplex rosea

Rozšíření v České republice: Dříve rostla roztroušeně v teplých oblastech jako archeofyt, dnes je nalézána již jen velmi vzácně. Téměř vymizela.

Atriplex rosea

Celkové rozšíření: Původní je patrně ve Středozemí, v jihovýchodní Evropě, ve střední Evropě po Německo, Rakousko a v jihozápadní Asii. Byla zavlečena do západní Evropy, do jižní Afriky, do Ameriky.

Atriplex rosea

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t).

Atriplex rosea

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 25.10.2014.

Fotogfrafováno na na hradě Házmburk, dne 28.9.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget