Tento příspěvek byl přečten2314krát!

Syn.: Schoenus mariscus L., Mariscus cladium Kuntze, Mariscus serratus Gilib., nom. inval.

Čel.: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Cladium mariscus

Popis: Mohutná vytrvalá bylina vysoká 80-200 cm, s výběžky. Lodyhy jsou přímé, nevětvené, tupě trojhranné, duté, olistěné. Listy jsou tuhé, čárkovité, kýlnaté, dlouhé až 200 cm, na okrajích a na kýlu ostře pilovité, pochvy jsou široké, hnědé. Květenství je dlouhé, přetrhované, s listeny, klásky skládají kružely, jsou vejcovité, rezavě až tmavě hnědé. Květy jsou podepřeny plevami, okvětí chybí, dolní 2-4 plevy bývají sterilní. Plodem je lesklá, tmavohnědá vejcovitě trojhranná nažka. Kvete od  června do července.

Cladium mariscus

Záměny: Pro své nápadné silné zubaté listy dobře poznatelná i ve sterilním stavu. Na kosených loukách však může být přehlédnuta.

Cladium mariscus

Ekologie: Roste na slatinných loukách, v blízkosti minerálních pramenů, v zazemňovacích pásmech stojatých vod, na místech s vysokou hladinou spodní vody, i na místech zaplavovaných, na minerálně bohatých, zásaditých půdách s vysokým obsahem vápníku. Může obsazovat i místa člověkem vytvořená, jako jsou odvodňovací kanály; známý je její výskyt na druhotném stanovišti u Všetat.

Cladium mariscus

Rozšíření v České republice: Roste vzácně v Polabí, asi tak na pěti místech.

Cladium mariscus

Celkové rozšíření: Evropský druh (poddruh) roste v celé Evropě, především pak v severní a západní, směrem na východ ubývá, na severu zasahuje do jižní Skandinávie a do Pobaltí, roste též na Kavkaze, v Asii a snad i v Africe. Jinde ve světě se vyskytují jiné druhy (poddruhy).

Cladium mariscus

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1r), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§1), na Slovensku též.

Cladium mariscus

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Publikováno dne 5.2.2015.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Hrabanovská černava, dne 28.6.2014 a v Národní přírodní rezervaci Polabská černava, dne 6.7.2012.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget