Tento příspěvek byl přečten1821krát!

Syn.: Alsinastrum galiifolia Schur, Elatine verticillata Lam.

ČeleďElatinaceae Dum. – úporovité 

Elatine alsinastrum

Popis: Jednoletá nebo víceletá vodní, případně bažinná bylina. Lodyhy jsou vzpřímené, vystoupavé, zřídka poléhavé, listnaté, obvykle nevětvené, 10-45 cm dlouhé, v hloubkách až 50-75 cm dlouhé, lysé, kořenující. Listy jsou přisedlé, s palisty, ponořené jsou čárkovité, jednožilné, v 8-12četných přeslenech, vynořené listy jsou vejčité až podlouhle eliptické, vyrůstají v hustých, 3-6četných přeslenech, jsou vícežilné, s opadavými palisty. Přisedlé čtyřčetné květy vyrůstají jednotlivě na vynořených částech lodyh. Kališní lístky jsou čtyři, vejčité, do poloviny srostlé. Korunní lístky jsou čtyři, zdéli kališních, nazelenale bílé. Tyčinek je osm, semeník je čtyřpouzdrý, tobolky jsou kulovité, do 4 mm v průměru, semena jsou drobná, rovná. Kvete od června do září.

Elatine alsinastrum 16

Záměny: Zaměnitelný za jiné vodní rostliny, zvláště ponořená forma. Terestrická forma je dosti nápadná a dobře poznatelná podle vzpřímených lodyh s přesleny listů a čtyřčetnými květy v úžlabí listů. Druh je však snadno přehlédnutelný.

Elatine alsinastrum

Ekologie: Roste v mělkých stojatých vodách, na bahnitých březích vod, v zaplavovaných příkopech a sníženinách, i polních, s výškou sloupce nejlépe 20-30 cm, přechodně též na vlhké bahnité půdě.

Elatine alsinastrum

Rozšíření v České republice: Dříve rostl na řadě míst, kupříkladu v Polabí nebo v severozápadních Čechách, v druhé půli 20. století ale téměř vymizel, po roce 2000 byl potvrzen zhruba na čtyřech místech, a sice na Přešticku, Blatensku, v Poodří a v Moravském podhůří Vysočiny.

Elatine alsinastrum

Celkové rozšíření: Roste v Evropě od Pyrenejí až k Uralu, odkud zasahuje na západní Sibiř, na severu zasahuje do Skandinávie, na jihu na Sicílii a do Řecka, dále roste v severozápadní Africe, v Turecku, na Kavkaze, ve střední Asii, v Japonsku.

Elatine alsinastrum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1), na Slovensku se řadí k druhům téměř ohroženým a je chráněn zákonem.

 Elatine alsinastrum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno na Zadním rybníce u Soběkur 22.7.2017.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget