Tento příspěvek byl přečten2426krát!

Syn.: Gagea bohemica subsp. eu-bohemica Aschers. et Graebn., Ornithogalum bohemicum Zauschn., Ornithogalum zauschneri Pohl, Gagea bohemica (Zauschn.) J. A. et J. H. Schult. subsp.zauschneri (Pohl) Pascher ex Stroh
Čel.: Liliaceae – liliovité

Gagea bohemica

Popis: Vytrvalá bylina, vysoká 5–10 cm, se 2 cibulemi ve společných obalech. Přízemní nitkovité listy jsou dva, každý vyrůstá z jedné cibule. Lodyha vyrůstá z podpučí mezi cibulemi, je nevětvená nebo jen v horní části (květenství) řídce větvená. Lodyžní listy jsou v počtu 2–5, dlouze zašpičatělé, široce kopinaté. Květ nejčastěji pouze jeden, celkově v počtu 1–2(–5), okvětní lístky 12–18 mm dlouhé, žluté, vně nazelenalé, vnitřní podlouhle obvejčité, vnější široce podlouhlé. Plodem jsou tobolky (u našich populací se nevytvářejí).

Ekologie: V České republice se vyskytuje na skalách, výslunných stráních a skalních stepích, roztroušeně ve středních Čechách (zejména v okolí Prahy) a na jižní Moravě, izolovaně na Řípu a u Velkých Žernosek.

křivatec český

Gagea bohemica

Rozšíření: Areál křivatce českého se rozprostírá od Velké Británie, severovýchodního Německa a střední Francie po Izrael a Turecko. Samotný křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) je středoevropským endemitem.

Ohrožení: Křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2).

Poznámka: V poslední době meziledové se vyskytovaly dva rozrůzněné cytologické typy. Po ochlazení vyhynuly entomogamní typy a zbyly pouze vegetativně se množící typy (vzniklé pravděpodobně hybridizací původních entomogamních typů), jež se mohly v postglaciálu dále vyvíjet.
Druh původně popsal český lékař a botanik Josef Zauschner jako Ornithogalum bohemicum. Později byl přeřazen k rodu křivatec (Gagea).

Gagea bohemica, křivatec český

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 17.4.2013.

Fotografováno v přírodních památkách Baba, Zámky a Sedlecké skály.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget