Tento příspěvek byl přečten2278krát!

Syn.: Orchis abortiva L., Epipactis abortiva All., Serapias abortiva Scop., Centrosis abortiva (L.) Sw., Ionorchis abortiva (L.) Beck

ČeleďOrchidaceae Juss. – vstavačovité

Limodorum abortivum

hnědenec zvrhlýPopis: Vytrvalá bylina vysoká 30-60 cm, celá nafialověle zbarvená, ovšem s chlorofylem. Oddenek je krátký, silný, kořeny jsou tlusté, masité, hnízdovitě spletené. Lodyha je přímá, silná, ocelově modře až fialově naběhlá, s šupinovitými listy objímajícími lodyhu, v počtu 2 až 5. Květenstvím je řídký klas se 6-20 květy. Květy jsou podepřené listeny, jsou větší, většinou polootevřené, ale nápadné, vnější postranní okvětní lístky jsou kopinatě vejčité, na vrcholu zašpičatělé, u otevřených květů rozestálé, střední lístek je vejčitý, dopředu skloněný, všechny tři jsou zbarveny světle fialově s tmavými žilkami. Dva vnitřní postranní jsou úzce kopinaté, tupé. Pysk je dlouhý asi 15-17 mm, epichil je srdčitý, vydutý, se zvlněnými okraji, bělavý s podélnými fialovými žilkami, hypochil je žlábkovitý, nezřetelně oddělený od epichilu. Ostruha je dlouhá 15-20 mm, přitisklá k semeníku, jen na konci poněkud odkloněná, úzce válcovitá, tupá, světle fialová. Sloupek je vrcholem dopředu zahnutý, mohutný, brylky jsou přisedlé. Semeník je hranatý, v bazální části zkroucený. Plodem je válcovitá tobolka se zbytky zaschlých květů a s velmi drobnými semeny. Kvete od května do července. Občas vykvétá pod zemí.

Záměny: Podobný je příbuzný druh Limodorum trabutianum, který se liší tvarem pysku a jen kratičkou ostruhou, u nás ovšem neroste.

Ekologie: Roste na zásaditých, zpravidla vápencových půdách, ve světlích lesích, lesostepích, na výslunných křovinatých stráních, od nížin až asi do 2300 m n.m..

Limodorum abortivum, hnědenec zvrhlý

Rozšíření v České republice: Roste jen na jižní Moravě, od Pálavy a Milovického lesa po Hustopečskou pahorkatinu na severu.

Celkové rozšíření: Roste ve Středozemí, na sever dosahuje do zemí Beneluxu, jihozápadního Německa, Rakous, na jižní Moravu, Slovensko, do Maďarska a Rumunska, na východě na Krym, do Turecka a na jižní pobřeží Kaspického moře.

Limodorum abortivum, hnědenec zvrhlý

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1), na Slovensku patří mezi ohrožené druhy a je také zákonem chráněný.

Limodorum abortivum, hnědenec zvrhlý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 9.12.2013.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Milovická stráň.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget