Tento příspěvek byl přečten1839krát!

Syn.: Orchis insectifera (L.) Crantz, Ophrys muscifera Hudson, Ophrys myodes Jacq., Arachnites musciflora (Huds.) F. W. Schmidt, Ophrys ambusta F. Picard

Čel.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Ophrys insecifera

Popis: Vytrvalá bylina se dvěma malými kulovitými hlízami a s tenkými krátkými kořeny, vysoká 15-40 cm. Listová růžice vyrůstá na podzim, je chudá, za květu zaschlá. Lodyha je přímá, olistěná jen ve spodní části, listy v počtu 2-5 jsou podlouhle kopinaté, nahoru se zmenšující. Květenstvím je řídký klas se 3-15 květy, dolní listeny jsou až dvakrát delší než semeníky, horní jsou zdéli semeníků. Květy jsou dosti nenápadné, vnější okvětní lístky jsou kopinaté až podlouhle vejčité, rozestálé, světle zelené až žlutozelené. Dva vnitřní postranní jsou čárkovité, kratší než vnější, chlupaté, hnědopurpurové až černonachové. Pysk je v obrysu obvejčitý, mírně vypouklý, trojlaločný, postranní laloky jsou úzké, prostřední je větší, na konci dvoulaločný. Ostruha chybí, zbarven je pysk hnědopurpurově až černonachově, je sametově chlupatý, jen na bázi středního laloku je přibližně čtvercová světlá lysá skvrna. Sloupek je přímý, kratší než vnitřní okvětní lístky, brylky jsou stopkaté, žluté. Semeník je válcovitý, nezkroucený. Plodem je válcovitě elipsoidní tobolka přitisklá k vřetenu klasu s velmi drobnými semeny. Kvete od května do června.

tořič hmyzonosný

Záměny: Záměna je nepravděpodobná.

Ekologie: Roste na vysýchavých vápnitých půdách, na opukách, vápencích, na vápnitých pískovcích, ve světlých borových lesích, na loukách, pastvinách, křovinatých stráních, i na slatinách. Vystupuje od nížin až asi do 2000 m n.m.

Rozšíření v České republice: Roste pouze vzácně v Čechách, údaj z Moravy je považován za pochybný. Nejhojnější je v severočeské části České křídové tabule mezi Litoměřicemi, Štětím a Úštěkem, na východě přesahuje na Rožďalovickou tabuli, na západ do Milešovského středohoří, izolovaně se vyskytuje v jihozápadních Čechách.

Ophrys insecifera, tořič hmyzonosný

Ophrys insecifera, tořič hmyzonosný

Celkové rozšíření: Roste především ve střední a západní Evropě, jako jediný zástupce rodu nemá těžiště rozšíření ve Středozemí. Na severu zasahuje do Británie, Skandinávie a Pobaltí, na východě do evropské části Ruska, na jihu se vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a v Rumunsku.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1), na Slovensku se řadí ke zranitelným druhům a též je chráněn zákonem.

Ophrys insecifera, tořič hmyzonosný

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 2.11.2013.

Fotografováno v Národní přírodní památce Bílé stráně u Pokratic.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget