Tento příspěvek byl přečten54krát!

Syn.: Pancratium carolinianum L., Hymenocallis caroliniana (L.) Herbert, Hymenocallis georgiana Traub, Hymenocallis palusvirensis Traub ex J.E. Laferriere

Pancratium maritimum

Family: Amaryllidaceae – amarylkovité

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Popis: Pancratium maritimum, je vytrvalý geofyt, který obvykle roste v pobřežních oblastech, zejména podél písečných pláží a dun. Rostlina je vysoká 30–60 cm a má dlouhé listy podobné popruhu. Vyznačuje se velkými, bílými a vonnými květy, které jsou nálevkovité a leží na vysokých, robustních stoncích. Každá rostlina rozkvétá 2–14 květy, mají výraznou radiální symetrii, se šesti tepaly a pakorunkou. Semen je 10–20, jsou světle černá, přizpůsobená na anemochorii i hydrochorii. Listy se obvykle objevují po květech a je běžné, že během horkého léta odumírají. Je opylována hlavně lišajem svlačcovým (Agrius convolvuli), několik studií naznačuje také schopnost sebeopylení.

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Ekologie a ohrožení: Rostliny jsou dobře přizpůsobeny tak, aby přežily v drsných podmínkách středomořského pobřeží. Jejich stanoviště jsou charakterizována nízkou dostupností živin a sladké vody a vysokými teplotami, ve spojení s častým větrným prouděním a trvalému zasolení. Bohužel tyto typy ekosystémů byly vážně narušeny kvůli pokračujícímu tlaku lidské činnosti – i mnoho dalších druhů rostlin, které je obývají, čelí vážným hrozbám. Některé studie naznačují, že některé místní populace zaznamenávají v posledních desetiletích až překvapivý pokles početnosti. V některých případech dochází i k vymírání populací v důsledku nadměrného sběru, písečné eroze, rozvoje cestovního ruchu atd. Zdá se však, že tento druh rostlin je vůči řadě vlivů poměrně odolný, má skvělou strategii šíření a jeho semena jsou dlouhou dobu klíčivá. Díky tomu je velmi schopný rychle kolonizovat nová stanoviště nebo je opětovně rekolonizovat. Podle Kategorie IUCN je řazen mezi druhy méně dotčené (LC).

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Celkové rozšíření: Lír přímořský je možné nalézt v celém Středozemí, zahrnuje Španělsko, Portugalsko, Francii, Itálii, Řecko, Albánii, Černou Horu, Maroko, Alžírsko, Kypr, Maltu, Tunisko, Libyi, Turecko, Egypt, Jordánsko, Izrael a Libanon. Šíří se v severním Portugalsku, Španělsku, Francii a části Velké Británie, jakož i v oblasti Černého moře, včetně Turecka, Bulharska, Rumunska, jihozápadního Ruska, Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu.

Pancratium maritimum

Pancratium maritimum

Využití: Komplexní alkaloidy a fenolové kyseliny, které se nacházejí v rostlinách rodu Pancratium, přitahovaly významnou pozornost díky jejich různým farmakologickým vlastnostem, včetně antivirových, antimykotických, antilamariálních, antioxidačních, antitumorálních vlastností, včetně využití při léžbě Alzheimerovy choroby. Zejména Pancratium maritimum je jedním z nejúspěšněji zkoumaných druhů.

Pancratium maritimum

Autot textu: Dimitra Kafetsi, překlad Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Dimitra Kafetsi a Daniel Hrčka.

Fotografováno v Řecku, Rethymno Crete 2/9/2022, Kyparissia, blízko vesnice Kalo Nero 10/8/2018.

Pancratium maritimum

References

De Castro, O., Di Maio, A., Di Febbraro, M., Imparato, G., Innangi, M., Véla, E., & Menale, B. (2016). A Multi-Faceted Approach to Analyse the Effects of Environmental Variables on Geographic Range and Genetic Structure of a Perennial Psammophilous Geophyte: The Case of the Sea Daffodil Pancratium maritimum L. in the Mediterranean Basin. PLoS ONE, 11(10), e0164816. doi:10.1371/journal.pone.0164816.

Rokbeni, N., M’rabet, Y., Cluzet, S., Richard, T., Krisa, S., Boussaid, M., & Boulila, A. (2016). Determination of phenolic composition and antioxidant activities of Pancratium maritimum L. from Tunisia. Industrial Crops and Products, 94, 505-513.

Soltan, M. M., Hamed, A. R., Hetta, M. H., & Hussein, A. A. (2015). Egyptian Pancratium maritimum L. flowers as a source of anti-Alzheimer’s agents. Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 53(1), 19-22. https://doi.org/10.1016/j.bfopcu.2015.02.002.

Vicedo, J. (2018). Pancratium maritimum. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T18990540A57467022.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20182.RLTS.T18990540A57467022.en.

Pancratium maritimum

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget