Tento příspěvek byl přečten1891krát!

Syn.: Poa bulbosa L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck, Poa alpina L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Poa badensis

Popis: Vytrvalé rostliny, světle sivozelené, hustě trsnaté. Stébla jsou hladká a řídce olistěná, dosahují výšky 10–30 cm. Listy většinou přízemní, čepele zpravidla 2–5 cm dlouhé a až 4,5 mm široké, ploché, s nápadným bělavým chrupavčitým lemem, nasivělé, tuhé, jazýček nejhořejšího stébelného listu až 6 mm dlouhý, špičatý, u dolního listu 1–3 mm dlouhý, rozdřípený, uťatý. Čepel nejvyššího stébelného listu je nápadně kratší než pochva. Lata vejcovitá, 1,5–2,5 cm široká a 2–7 cm dlouhá, hustá, dolní větévky šikmo vzhůru směřující, párovité, drsné. Klásky zelené, často nafialovělé, 5–9květé, pluchy chlupaté, plevy hrotitě zakončené. Kvete od května do července.

lipnice bádenská

Poa badensis, lipnice bádenská

Ekologie: Roste na suchých travnatých stráních, výslunných skalnatých svazích, na bázemi bohatých půdách, nejčastěji na vápencových podkladech.

Rozšíření v České republice: Vzácně – v přírodní rezervaci Kopeč u Odolene Vody (v minulosti také na blízkém Velkoveském vrchu) a u obce Lištice v Českém krasu, na Moravě se vyskytuje častěji – u Kuřimi a v Pavlovských vrších. 

Celkové rozšíření: Druh se submediteránně subatlantským rozšířením.

Poa badensis, lipnice bádenská

Ohrožení: V Červeném seznamu České republiky je řazen mezi silně ohrožené druhy (C2r).

Poa badensis, lipnice bádenská

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 10.4.2013.

Fotografováno ve dnech 17. 5. 2008 (Kopeč) a 25. 5. 2008 (Lištice).

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget