Tento příspěvek byl přečten333krát!

Syn.: Sesleria caerulea auct.

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Sesleria uliginosa

Sesleria uliginosa

Popis: Trsnatá vytrvalá travina vysoká 10-45 cm. Listy jsou čárkovité, až 40 cm dlouhé, 2-4 mm široké, lysé, na spodní straně ojíněné, s nezřetelnými žilkami. Stébla jsou tuhá, přímá, vespod listnatá, na vrcholu zakončená květenstvím. Lichoklas je vejcovitý až kulovitý, 10-14 mm dlouhý. Klásky jsou dvou až tříkvěté, kopinaté, pýřité pluchy jsou na vrcholu 2-5zubé, s osinou 1-1,5 mm dlouhou. Blizny jsou niťovité. Plodem je okoralá obilka. Kvete od května do června.

Sesleria uliginosa

Záměny: Snadno zaměnitelná za příbuznou pěchavu vápnomilnou (Sesleria caerulea); některými databázemi tyto druhy nejsou ani rozlišovány. Nejspolehlivějším znakem je vzhled pokožky svrchní strany listů pod mikroskopem. To ovšem vyžaduje zvláštní pomůcky a zkušenosti. V terénu je dobré se spolehnout na ojíněnost listů.

Sesleria uliginosa

Ekologie: U nás tvoří jádro výskytu slatiny a slatinné louky, odkud proniká do suchých trávníků, a na střídavě vlhké louky, dále roste na svahových prameništích, na podmáčených loukách, na okrajích lesů, vždy s dostatkem bází v půdě. V severní Evropě se též vzácně vyskytuje ve světlých lesích a snad též na mírně kyselích půdách.

Sesleria uliginosa

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně v Polabí a ve východních Čechách, ojediněle na západě Čech.

Sesleria uliginosa

Celkové rozšíření: Evropský druh, souvisle se vyskytuje na jihu Švédska, Finska a v Pobaltí. Jinde v Evropě se vyskytuje značně nesouvisle a ostrůvkovitě, roste v Německu, v Čechách, na Slovensku (Turčianská kotlina), v Rakousku, v Maďarsku, ve Švýcarsku, v severní Itálii, zasahuje až na Balkán.

Sesleria uliginosa

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněna jako kriticky ohrožený druh (§1), i na Slovensku se řadí k druhům kriticky ohroženým a je chráněna zákonem.

Sesleria uliginosa

Sesleria uliginosa

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno u Kynšperka nad Ohří 8.5.2015 a 21.5.2022

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget