Tento příspěvek byl přečten1756krát!

Lněnka bavorská (čeleď: Santalaceae R. Br.  – santálovité) je nenápadná a nijak okrasná rostlina z poněkud exotické čeledi a patří k vzácným druhům pražské květeny, kam zasahuje okrajem svého výskytu v Českém krasu. Je uváděna z přírodních rezervací Radotínské údolí a Klapice, na samém západním okraji Velké Prahy. V Radotínském údolí se dosti početná populace vyskytuje spolu s naturovým druhem včelníkem rakouským (Dracocephalum austriacum) na místě, jenž snad ani v budoucnu nebude bezprostředně člověkem ohroženo. Pro samotnou vzácnost je však nutno druhu věnovat dostatečnou pozornost.

Thesium bavarum

Rozšíření na území České republiky: Roste ve středních a severních Čechách, hojnější je v Českém středohoří, ve Džbánu a v Českém krasu, řidčeji roste na úpatí Krušných hor a okraji Doupovských hor, ojediněle i jinde. Na Moravě je ještě vzácnější, ojediněle roste na Znojemsku v Podyjí.

Thesium bavarum

Celkový areál rozšíření: Roste převážně v Evropě, v jihovýchodní Francii, v Německu, ve Švýcarech, v Rakousích, v České republice, v Maďarsku, na Balkáně, na severu Itálie. Mimo Evropu osamoceně též v Turecku.

Thesium bavarum

Ekologie: Roste v křovinách, na okrajích lesů, řidčeji ve světlých lesích nebo na travnatých svazích. Často roste na vápencích, opukách, případně na bazických vyvřelinách.

Thesium bavarum

Thesium bavarum listy

Ohrožení a ochrana: Druh není v rámci České republiky bezprostředně ohrožen vyhynutím, jeho výskyt je však celkově vzácný a nehojný a navíc podle všeho postupně ubývá. Roste však v řadě maloplošných i velkoplošných chráněných územích včetně několika národních přírodních rezervací, což by mělo zajistit setrvání druhu v naší květeně do budoucna. Ohrožena je lněnka bavorský nejspíše především narušeným koloběhem dusíku a s tím související ruderalizací teplomilných lesních lemů a zarůstáním míst výskytu. Právem se tedy řadí k druhům silně ohroženým (C2b), byť zákonem chráněna není.

Thesium bavarum

Ohrožení na území Prahy: Druh je v Praze vzácný, ale není bezprostředně ohrožen vyhynutím, je však ohrožen omezeným výskytem a jako druh v podstatě nevzhledný, není ani oblíbeným objektem ochranářských snah. Přesto je druhu třeba věnovat pozornost a v případě úbytku početnosti zvážit vhodná ochranářská opatření pro zachování lněnky bavorské v pražské květeně.

Thesium bavarum

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je snadno zaměnitelný za jiné druhy lněnek, zvláště za lněnku lnolistou (Thesium linophyllon). Odlišení statných jedinců lněnky lnolisté s některými listy trojžilnými od lněnky bavorské může být skutečně obtížné a nejednou došlo k omylu. Je proto třeba sledovat více znaků, nejlépe na více rostlinách. Lněnka lnolistá je druhem vytvářejícím výběžky, lněnka bavorská vytváří spíše trsy.

Thesium bavarum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Radotínské údolí a národní přírodní rezervaci Karlštejn.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget