Tento příspěvek byl přečten3085krát!

Aktuality:

Na FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SDRUŽENÍ byly přidány fotografie z exkurze Pozorování ptáků v Praze-Troji. Naleznete je v TOMTO ODKAZU .

14.5.2014


Vycházka „Pozorování ptáků“ v Praze-Troji

V úterý 13.5.2014, od 17 hodin, připravujeme vycházku věnovanou pozorování a poznávání ptáků v Praze-Troji, konkrétně v lesoparku nad bohnickým sídlištěm a v přírodní památce Havránka.

Sraz je na autobusové zastávce busu č. 112 Kovárna.

Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání ptačího zpěvu“.

NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT DALEKOHLED!

vychazka-13-5-2014-web

22.4.2014


Nejčtenější článek měsíce dubna

pict0131

Zajímá Vás, který článek patřil v měsíci březnu k nejčtenějším? Nejvíce čtenářů se zajímalo o přírodní rezervaci Kopeč. Snad vzhledem k tomu, že v tuto dobu zde rozkvétá hlaváček jarní.

Další články o o chráněných územích Středočeského kraje naleznete zde.

1.4.2014

 

 


Exkurze „Noční motýli v Praze-Troji“

V sobotu 14.9.2013 připravujeme exkurzi za nočními motýly, která se uskuteční v přírodní památce Salabka . Součástí exkurze bude ukázka odchytu na světlo a demonstrace význačných zástupců motýlí fauny. Exkurzi povede Tomáš Dobrovský, předseda Lepidopterologické sekce České společnosti entomologické.

Sraz je v 18.40 na konečné zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada. Případně je možné dojít z Bohnic přímo na vyhlídku nad přírodní památkou Salabka (zahájení v 19.00).

Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou. Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

17.8.2013

Pozvánka na exkurzi Noční motýli v Praze-Troji dne 14. 9. 2013


Exkurze „Zimující ptačí hosté na Vltavě“

Pozvánka

Jaké druhy zimujících ptáků můžete najít na Vltavě? Jak se poznají? Nebo proč se koncentrují právě v pražské Tróji? Tyto a další informace se dozvíte na ornitologické exkurzi v sobotu 9.2.2013.

Exkurze se uskuteční v sobotu 9.2.2013, sraz je v 10.00 na zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada (směr Nádraží Holešovice).

Trasa povede podél Vltavy pod pražskou Zoologickou zahradou, pod přírodní rezervací Podhoří až k ústí Drahanského údolí.

Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání ptačího zpěvu“. Předpokládaná doba trvání exkurze je přibližně 4 hodiny. DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU DALEKOHLED.

Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

16.1.2013


Pozvánka na vycházku „Podzimním Drahanským údolím“

Pozvanka

V neděli 14.10.2012 se uskuteční druhá podzimní vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost.

Vycházka zavede návštěvníky nejprve na pole, zarůstající sady a louky nad Drahanským údolím, po pěšinách a silničkách kolem zahrádkářských kolonií až na vyhlídku nad Vltavou. Druhá část povede podél potoka vlastním Drahanským údolím, kolem Drahanského Mlýna a čistírny odpadních vod zpět k zastávce autobusu, kde bude ukončena.
K vidění budou některé suchomilné druhy v suchých trávnících podél cest a v sadech, u vyhlídky také druhy skalních stepí, podél potoka potom některé vlhkomilné druhy.

Vycházka je pořádána ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sraz účastníků je ve 14:00 na konečné autobusu č. 162 Dolní Chabry.

Délka trasy je cca 6 km (cca 3–3,5 hod).

Terén je středně náročný, pohybovat se budeme po nezpevněných lesních a polních cestách, místy i v terénu, proto doporučujeme pevnou obuv.

9.10.2012


Exkurze „Geologické atrakce pražské ZOO“

Jaké geologické zajímavosti můžete nalézt v pražské Troji? Zavedeme Vás do přírodní památky Velká skála za buližníkovým hřebenem vznikajícím na dně proterozoického moře, přírodní památky Havránka za odkryvy proterozoických břidlic a na skalní masív v ZOO za ukázkou odkryvu úhlové diskordance mezi proterozoikem a starším paleozoikem, vrstevní plochy ordovického bazálního slepence a výchozy hematitové železné rudy.

Pozvanka

Sraz je 6.10.2012 v 8.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Dunajecká (směr Kobylisy).

Průvodcem bude RNDr. Pavel Röhlich.

Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

9.9.2012


Exkurze „Za trojskými vřesovišti“

Kde v Troji naleznete společenstva vřesovišť? Čím jsou a významná a jaké druhy rostlin v nich můžete nalézt? Co lze dělat pro jejich ochranu? Na tyto a mnoho dalších otázek se Vám pokusíme odpovědět na botanicky zaměřené exkurzi v sobotu 15.9.2012 v pražské Troji.

Pozvanka

Trasa povede pod Zoologickou zahradou, k přírodní památce Salabka, okolo botanické zahrady k prameništi Haltýř a k přírodní památce Velká skála.
Sraz je v 9.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Na Pazderce (směr Kobylisy).

Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

30.7.2012


Exkurze „Z historie i současnosti obojživelníků v pražské Troji“

Jaké druhy plazů v Trojské kotlině naleznete? Jsou mezi nimi také nějací obojživelníci? Čím jsou ohroženi a co můžeme udělat pro jejich ochranu? Na tyto a mnoho dalších otázek se Vám pokusíme odpovědět v sobotu 12.5.2012 na exkurzi v pražské Troji.

Trasa povede pod Zoologickou zahradou, k přírodní památce Salabka, okolo botanické zahrady k prameništi Haltýř a k přírodní památce Velká skála.

Sraz je v 8.00 na u přívozu Podhoří-Podbaba, pod Zoologickou zahradou.

Průvodcem bude Karel Kerouš, člen České herpetologické společnosti.

Exkurze je pořádána v rámci projektu PeriUrban Parks – začlenění přírodních a rurálních oblastí do našich měst, ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou zemědělskou univerzitou.

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

17.4.2012


Exkurze „Ptáci a jejich ochrana“

Pozvanka

V polovině dubna roku 2012 připravujeme tematicky zaměřenou exkurzi na ochranu ptáků a možnosti jejich ochrany v městských aglomeracích.

Modelovým územím bude severní část Prahy – lesopark pod bohnickým sídlištěm, přírodní památky Havránka a Salabka (a současně evropsky významná lokalita „Havránka a Salabka“).

Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání ptačího zpěvu“. Součástí exkurze bude také ukázka kroužkování ptáků (způsoby odchytu, metody kroužkování), které ukáže Jarda Kubíček – zaměstnanec Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Praze-Jinonicích.

Exkurze se uskuteční v pátek 13.4.2012,
sraz v 9.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Na Pazderce (směr Sídliště Bohnice/ Poliklinika Mazurská).

NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT DALEKOHLED!

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu salvia-os@seznam.cz.

5.3.2012


Spustili jsme novou internetovou prezentaci,

která má za cíl představit činnost občanského sdružení „Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody“. Seznámíme Vás s probíhajícími projekty a akcemi pro veřejnost. Přiblížíme Vám některá přírodně cenná území.

19.7.2011

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget