Tento příspěvek byl přečten1929krát!

Syn.: Viola arenaria DC., Viola allionii Pio, Viola canina var. calcarea Rchb., Viola silvestris subsp. arenaria (DC.) Čelakovský, Viola arenaria subsp. rupestris (F. W. Schmidt) Nyman, Viola rupestris var. glaberrima Mur., Viola rupestris subsp. arenaria (DC.) Rothm., Viola nummulariaefolia Vill. sensu auct. bohem. vetust., Viola glaberrima C. Serg., Viola puberula Lange

Čel.: Violaceae Batsch – violkovité

Viola rupestris

Popis: Vytrvalá bylina s šikmým až plazivým oddenkem, vysoká 3-7(-12) cm. Lodyhy jsou  vystoupavé, krátce hustě pýřité až zcela lysé. Listy jsou dlouze řapíkaté, přízemní mají řapíky vždy delší než čepele, ty jsou široce vejčité, 1-2,5 cm široké, na bázi mělce srdčité, tuhé; lodyžní listy jsou menší, okrouhlé až okrouhle vejčité. Palisty přízemních listů jsou kopinaté až úzce kopinaté, třásnitě zubaté, brzy hnědnoucí, u lodyžních listů jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, krátce třásnitě až ostře oddáleně zubaté. Květy jsou jednotlivé, květní stopky jsou nící, dlouhé asi 1,5-4,5 cm, s čárkovitými listénci. Květy jsou nevonné, kališní lístky jsou úzce kopinaté až úzce trojúhelníkovité, s krátkými přívěsky. Korunní plátky jsou podlouhle obvejčité, ocelově modrofialové až růžovofialové, při ústí ostruhy bělavé, 11-15 mm dlouhé. Ostruha je přímá nebo mírně nahoru ohnutá. Plodem je vejcovitá tobolka, semena jsou drobná, tmavohnědá. Kvete od dubna do května.

Viola rupestris

Záměny: Patří k lépe poznatelným fialkám, potíže mohou činit olysalí jedinci. Zamenitelná je nejspíše za drobnější jedince violky srstnaté (Viola hirta).

Viola rupestris

Ekologie: Roste na výslunných až polostinných svazích a skalách, v borových doubravách a v borech na vápnitých podkladech, obvykle na bazických až neutrálních horninách (vápence, opuky, diabasy, vápnité písky).

Viola rupestris

Rozšíření v České republice: U nás roste od nížin do podhůří, místy roztroušeně, jinde chybí.

violka písečná

Celkové rozšíření: Má rozsáhlý areál v mírném a chladném pásmu Eurasie od Pyrenejí po Sachalin, na severu dosahuje do Skandinávie, na jihu do Apenin, na Balkán, do Turecka, západní Himálaje, do Číny. Tíhne k oblastem s kontinentálním klimatem.

violka písečná

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), na Slovensku se řadí mezi druhy téměř ohrožené.

Viola rupestris, violka písečná

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 25.4.2014.

Fotografováno na návrší Zbuš, dne 6. dubna 2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget