Tento příspěvek byl přečten3577krát!

Syn.: Aconitum callibotryon Rchb., Aconitum napellus subsp. firmum (Rchb.) Gáyer
Čel.: Ranunculaceae – pryskyřníkovité
Aconitum plicatum

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyha přímá, 30-150 cm vysoká, nevětvená. Listy v obrysu okrouhlé, dlanitosečné, úkrojky peřenoklané až peřenosečné, tupé, 3-5 mm široké. Květenství řídký hrozen. Květy 1-2,5 cm dlouhé, souměrné, modré až modrofialově zbarvené, přilba nízká, květní stopky chlupaté. Měchýřky mnohosemenné. Je jedovatá. Kvete v červenci až září.

Ekologie: Břehy potoků, vysokostébelné nivy, prameniště, světlá místa mezi kosodřevinou. Roste od montánního do subalpínského stupně. Vyhledává kyselé substráty, vzácně ale roste i na vápnitých podkladech.

oměj šalamounek

Aconitum plicatum,oměj šalamounek

Rozšíření: Endemit horských poloh Českého masívu. V ČR roste v Krušných horách, na Šumavě, v Šumavsko-novohradském podhůří, Žďárských vrších, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Králickém Sněžníku a Hrubém Jeseníku, výskyt ve Slavkovském lese nebyl ověřen. V SR neroste.

Záměny: Příbuzné stračky (rod Delphinium) se vyznačují květy bez přilby a horním okvětním lístkem s ostruhou. Další druhy omějů mají květy žluté (oměj vlčí mor – A. lycoctonum) nebo nestejně zbarvené (oměj pestrý – A. variegatum).

Aconitum plicatum,oměj šalamounek

Ohrožení: V České republice řazen k ohroženým druhům (C3), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§3).

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 29.3.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget