Tento příspěvek byl přečten3386krát!

Přírodní rezervace Andělské schody byla vyhlášena za chráněné území v roce 2002, její plocha dosahuje více jak 13 hektarů. Nachází se při kraji dálnice z Prahy do Příbrami, v katastru obce Voznice (okres Příbram), v nadmořské výšce 383–402 m.

Andělské schody

Chráněné území tvoří dvě lesní louky, na nichž se vyvinula pestrá mozaika společenstev od extrémně suchých lučních společenstev až po silně podmáčená stanoviště s volnou hladinou podzemní vody. Celým územím prostupují povrchové odvodňovací kanály. Nejvíce převažují střídavě vlhká stanoviště se silně kolísající podzemní vodou (zatímco během léta vysychají, zpravidla na jaře jsou silně podmáčená). Na ně jsou vázané bezkolencové louky svazu Molinion, časté jsou přechody až k pastvinám svazu Violion caninae a ke smilkovým loukám.

Andělské schody

Zejména v těchto typech společenstev se vyskytují některé vzácné druhy: relativně častý je hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) nebo hadí mord nízký (Scorzonera humilis), spíše roztroušeně se objevuje kosatec sibiřský (Iris sibirica).

Andělské schody

V nejvlhčích místech roste suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) nebo prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Nejvíce druhů vázaných na podmáčená stanoviště nebo s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části půdního profilu je zastoupeno kolem odvodňovacích kanálů, kde se také nejvíce zdržuje voda – jde např. o pomněnku bahenní (Myosotis palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), přesličku bahenní (Equisetum palustre) nebo žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica).

Andělské schody

Zajímavá jsou společenstva v nejsušších místech s výskytem tužebníku obecného (Filipendula vulgaris), lomikamenu zrnatého (Saxifraga granulata), smolničky obecné (Lychnis viscaria), mochny bílé (Potentilla alba), devaterníku velkokvětého tmavého (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), nejcennější je zde ale výskyt silně ohroženého druhu vstavače kukačky (Orchis morio).

Andělské schody

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 4.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget