Tento příspěvek byl přečten2139krát!

Syn.:  Arabis recta Vill., Turritis patula Ehrh., Arabis patula (Ehrh.) Weinm.

Čeleď:  Brassicaceae Burnett – brukvovité

Arabis auriculata

Popis: Jednoletá až ozimá bylina vysoká 8-45 cm s přízemní růžicí listů a obvykle jednou kvetoucí lodyhou. Ta je nevětvená nebo v horní polovině chudě větvená, přímá, oblá, zvláště na bázi porostlá větvenými chlupy, světle zelená. Listy růžice jsou krátce řapíkaté, čepele jsou široce vejčité až podlouhlé, celokrajné nebo s několika zuby, hustě chlupaté. Lodyžní listy se postupně směrem vzhůru zmenšují, jsou vejčité, s mělkými zuby, přisedlé střelovitou bází, hustě až plstnatě chlupaté větvenými chlupy, našedle zelené. Květenstvím je hrozen bez listenů, květní stopky jsou přímo odstálé. Květy jsou čtyřčetné, kališní lístky jsou vzpřímené, světle zelené, korunní lístky jsou bílé, na vrcholu zaokrouhlenné až mírně vykrojené, tyčinek je šest. Plodní stopky jsou šikmo odstálé, šešule jsou rovné, šikmo odstálé, s výraznou střední žilkou. Semena jsou jednořadá, nekřídlatá, hnědá. Kvete od dubna do května.

Arabis auriculata

Záměny: Druh je zaměnitelný za jiné jarní efemery, zvláště z čeledi brukvovitých. Od nich se odlišuje šešulemi a zároveň výrazně chlupatými lodyžními listy přisedlými střelovitou bází. Méně hrozí záměna za jiné druhy rodu huseník, zde mohou činit potíže málo vzrůstní jedinci z okruhu huseníku chlupatého (Arabis hirsuta agg.), rostoucí na podobných stanovištích, mající ale listy protáhlejšího tvaru.

Arabis auriculata

Ekologie: Roste na suchých kamenitých a křovinatých stráních, na skalních stepích, ale i na kamenitých okrajích cest, polí či úhorů. Roste na mělkých, vysýchavých slabě vyvinutých půdách, převážně na vápencích, méně často na jiných zásaditých podkladech. Patří k časně jarním rostlinám.

Arabis auriculata

Rozšíření v České republice: Roste ostrůvkovitě v místech nebo územích s výchozy bazických hornin, především v Českém krasu a v Pavlovských vrších, vzácně i jinde.

Arabis auriculata

Arabis auriculata

Celkové rozšíření: Souvisleji roste od jižní a jihovýchodní Evropy přes jižní Ukrajinu do středního Povolží a na Kavkaz, nesouvisle se vyskytuje ve střední a jihozápadní Evropě, v Malé a střední Asii, v severozápadní Africe. Zavlečen byl do jižní Afriky.

Arabis auriculata

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněn není.

Arabis auriculata

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Karlštejn 2.4.2017, v národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska 19.4.2015 a v přírodní rezervaci Kulivá hora 2.5.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget