Tento příspěvek byl přečten2266krát!

Čel: Aspleniaceae Mett. – sleziníkovité

Asplenium adiantum-nigrum

Popis: Vytrvalá tajnosnubná bylina se silným válcovitým větveným oddenkem, porostlým množstvím kořenů a tmavohnědými, kopinatými a víceméně celokrajnými plevinami. Listy jsou přezimující, vyrůstají v trsech, jsou řapíkaté, dlouhé asi 10-25 cm a široké asi 5-8 cm. Řapík je delší nebo stejně dlouhý jako čepel, černohnědý, lesklý. Čepel je kožovitá, v obrysu vejčitá až eliptická, lesklá, 2-3 krát zpeřená se zeleným až světle hnědým vřetenem. Lístky jsou střídavé, dolní několikrát zpeřené, horní až nečleněné, úkrojky posledního řádu jsou vejčité až široce vejčité, v dolní části celokrajné, v horní ostře osinkatě zubaté. Výtrusnice vyrůstají po 3-4 na jednom lístku, jsou úzce čárkovité až podlouhlé, s celokrajnou ostěrou. Výtrusy zrají od července do září.

Asplenium adiantum-nigrum

Záměny: Je podobný nejspíše sleziníku hadcovému (Asplenium cuneifolium), který roste výhradně na hadcích a má koncové úkrojky kosočtverečné, vpředu uťaté. Poněkud podobný je též puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), který má ale kulovité výtrusnicové kupky. Kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) je nápadně chlupatá.

Asplenium adiantum-nigrum

Ekologie: U nás roste ve štěrbinách skal suťových lesů, na znělcích, čedičích, křemencích i vápencích od pahorkatin do podhůří.

Asplenium adiantum-nigrum

Rozšíření v České republice: U nás velmi vzácně, často v málopočetných populacích, především v Českém středohoří a v Moravském krasu.

Asplenium adiantum-nigrum

Celkové rozšíření: Roste v Evropě s výjimkou severovýchodu, v severní Africe, v Makaronésii, v Malé Asii; ve střední Evropě je vzácný. Dále roste na Kavkaze, ve střední a jihovýchodní Asii, v severní Americe, v Austrálii.

Asplenium adiantum-nigrum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), na Slovensku je hodnocena jako ohrožený a je zákonem chráněný.

Asplenium adiantum-nigrum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 3.12.2014.

Fotografováno v přírodní rezervaci Sluneční stráň, dne 1.5.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget